Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Zuid mag eerst VOG aanvragen

23 april 2013
- Nieuwsbericht

Alle mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang: pedagogisch medewerkers, bestuurders, houders van een kindercentrum, gastouders en huisgenoten van gastouders moeten per 1 juli een VOG kunnen tonen. Het gaat om een nieuwe VOG of een VOG die niet ouder is dan twee jaar. Dit heeft alles te maken met... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt verzamelt functieprofielen

22 april 2013
- Nieuwsbericht

Op onze website, in het document instrumenten behorende bij het Handboek Brede School, staan reeds een aantal functieprofielen. Hierin is onder andere de profielschets en de taakomschrijving van de volgende functies omschreven: projectleider brede school, locatiemanager vensterschool, coördinator,... Lees meer >>

Congres vakblad Kinderopvang

19 april 2013
- Agendabericht

Het congres is voor pedagogisch medewerkers (dagopvang en BSO), leidsters van peuterspeelzalen, locatiemanagers en gastouders. Thema van dit congres is ‘klantgericht communiceren’. Omdat steeds minder mensen hun kinderen naar de kinderopvang sturen, wordt communiceren met ouders belangrijker.... Lees meer >>

Het Integraal Kindcentrum van papier naar praktijk

18 april 2013
- Agendabericht

Tijdens de bijeenkomst ‘Het Integraal Kindcentrum van papier naar praktijk’ krijgen de deelnemers uitleg over het ontstaan van IKC’s, de fasen van ontwikkeling en de rol die de betrokken partijen daarin spelen.  Rob Vergeer, directeur van kinderopvangorganisatie Triodus in Den Haag,... Lees meer >>

Opleiding tot ICT-coach

05 april 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is voor ICT-ers in het onderwijs die zich verder willen professionaliseren en leerkrachten die zich willen bijscholen tot ICT-coach.  Tijdens de opleiding krijgen cursisten uitleg over ICT en media. Ze leren hoe media kan bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.... Lees meer >>

Boek over sociale media op de basisschool

03 april 2013
- Nieuwsbericht

In het boek komen 21 leerkrachten aan het woord. Daaronder zijn negentien Nederlandse leraren en twee Vlamingen. Aan de hand van concrete voorbeelden vertellen zij hoe je sociale media kunt gebruiken tijdens de lessen. Hoe maak je de les spannender met QR-codes? Hoe kun je apps benutten in de klas?... Lees meer >>

Conferentie ‘Verborgen Talent’

27 maart 2013
- Agendabericht

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen organiseerde eerder de conferenties ‘Op weg naar de excellente school’ (oktober 2011), ‘De leerkracht maakt het verschil’ (april 2012) en het bezoek van meester Kanamori van afgelopen september.  De conferentie bestaat uit twee... Lees meer >>

PO-Raad wil Citogegevens eind 2013 openbaar maken

13 maart 2013
- Nieuwsbericht

RTL Nieuws deed onlangs een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur), om de Citogegevens per school openbaar te maken. In een brief aan de staatssecretaris schrijft Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad: “De vraag van RTL Nieuws naar een overzicht van de eindopbrengsten is... Lees meer >>

Wie wordt Onderwijsstad van het Jaar?

08 maart 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens een bijeenkomst, die op 20 maart plaatsvindt in Breda, worden flink wat prijzen uitgereikt. Zo zal de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, niet alleen bekend maken welke stad het stokje overneemt van Breda, maar zal hij ook de Nationale Onderwijsprijs... Lees meer >>

Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het is geld is beschikbaar gekomen, nu werkgevers, de bonden en de staatssecretaris nieuwe cao-afspraken hebben gemaakt.  Dekker wil het onderwijs in Nederland ‘van goed naar excellent’ brengen. En omdat uit internationaal onderzoek is gebleken dat het verschil in leerling-prestaties... Lees meer >>

Sterrenscholen en IKC’s verenigen zich

14 februari 2013
- Nieuwsbericht

Reden voor de oprichting van de Vereniging Ik Ook was dat het aantal Sterrenscholen en integrale kindcentra de afgelopen tijd flink is toegenomen. In de vereniging zitten vertegenwoordigers, initiatiefnemers, ervaringdeskundigen en experts op het gebied van Sterrenscholen en integrale... Lees meer >>

Enquête over professionalisering brede school

11 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs wil met het onderzoek achterhalen hoe scholen hun medewerkers voorbereiden op nieuwe taken, hoe de samenwerking verloopt en welke ondersteuning het platform kan bieden.  Steeds meer onderwijsinstellingen in het primair onderwijs ondernemen... Lees meer >>

“Leidinggevende moet als een scheidsrechter zijn”

07 februari 2013
- Nieuwsbericht

In een groot artikel in Kader Primair, een vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs, haalt Ten Bos uit naar managers die louter en alleen op resultaten gericht zijn. “Onderwijs is geen product maar een dienst. Er zijn leerlingen in allerlei soorten en maten, alleen dat staat... Lees meer >>

Predicaat Excellente School 2012

05 februari 2013
- Nieuwsbericht

Oud-minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft het predicaat Excellente School 2012 in het leven geroepen. Zij wilde goede scholen de kans geven zich te onderscheiden van andere onderwijsinstellingen, om zo scholen die minder presteren te stimuleren. Staatssecretaris Sander Dekker, die... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

NOT 2013 in volle gang

NOT 2013 in volle gang
24 januari 2013
- Nieuwsbericht

De NOT is een tweejaarlijkse terugkerend fenomeen. Vijf dagen lang, van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 januari, laten instellingen, bedrijven en organisaties, die in Nederland iets betekenen op het gebied van onderwijs, zien wat zij in huis hebben. De NOT trekt veel verschillende soorten... Lees meer >>

NOT 2013

22 januari 2013
- Agendabericht

Bezoekers van de NOT krijgen de nieuwste trends uit de onderwijssector te zien op het gebied van leer- en presentatiemiddelen, ICT, huisvesting, inrichting, administratie, reizen en overheidsinitiatieven. Behalve de grote tentoonstelling met ruim 400 stands, kunt u verschillende lezingen bezoeken.... Lees meer >>

Meer leerlingen halen hun diploma

Meer leerlingen halen hun diploma
16 januari 2013
- Nieuwsbericht

Tijdens de presentatie van de cijfers liet Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, weten dat ze trots was te zijn op deze ontwikkeling. “Een diploma betekent gewoon een sterkere positie op de arbeidsmarkt en daardoor minder kans dat een jongere werkloos blijft of in de criminaliteit belandt.... Lees meer >>

Basisscholen in Noord-Nederland krabbelen op

14 januari 2013
- Nieuwsbericht

Vooral de scholen in de provincie Drenthe maakten een flinke inhaalslag. In 2008 bestempelde de Onderwijsinspectie daar negentien procent van de scholen als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Nu is dat nog maar 2,7 procent. Daarmee scoort Drenthe nu zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Naast... Lees meer >>

Ouders blijven thuis door bezuiniging kinderopvang

04 januari 2013
- Nieuwsbericht

Ouders van kinderen die naar de opvang gaan maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de kinderopvang. Werken loont vaak niet meer, zeggen ze. Bijna de helft (47 procent) overweegt serieus om minder te gaan werken. Een op de zes (17 procent) overweegt zelfs serieus zijn/haar baan op te... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com