Thema: Personeel

119 resultaten gevonden.

Kadernotitie brede school Eindhoven

14 november 2007
- Voorbeelddocument

Deze kadernotitie geeft een gemeentelijk basisconcept van de brede school. Het gemeentebestuur nodigt partners uit zich hieraan te verbinden bij de ontwikkeling en uitwerking van brede scholen. De nota is op gemeentelijk niveau een werkdocument dat dient als toetsingskader voor... Lees meer >>

Berenschot, Oberon e.a. - Maatschappelijke Kosten - batenanalyse Brede School

19 juni 2007
- Literatuur

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Brede SchoolOnderzoek van Berenschot, Oberon en stichting Atlas voor Gemeenten dat antwoord geeft op de vraag 'Levert de BredeSchool maatschappelijk gezien meer financiële baten dan lasten op? Opdrachtgever: OCW (2007). Download het... Lees meer >>

PON - Argumenten die tellen

03 juni 2007
- Literatuur

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de meerwaarde van brede scholen. Onderzoek van het PON Institituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (2007). Download het... Lees meer >>

Functieoverzicht brede school

10 mei 2007
- Voorbeelddocument

Overzicht van mogelijke functies in de BredeSchool en een indicatie van de bijbehorende opleidingsniveaus, taken en salarisschalen. Het tweede deel is een omschrijving van mogelijke combinatiefuncties.  In een BredeSchool zijn vaak verschillende voorzieningen voor onderwijs en... Lees meer >>

Regioplan, Knellende wet- en regelgeving

03 november 2006
- Literatuur

Onderzoek Knellende wet- en regelgevingSamenhang creëren in voorzieningen is lastig. Veel mensen ervaren wetten en regelgeving als belemmeringen. Regioplan deed in opdracht van OCW onderzoek naar hinderlijke wetten en regels. Iedereen die wilde kon knellende wetten en regels melden.Omdat maar heel... Lees meer >>

Oberon, Evaluatie brede school

23 oktober 2006
- Literatuur

Claudia van Lotringen, Michiel van der Grinten, Evaluatie brede school : Handleiding, 2004, Oberon, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 28 p. Zeker in gemeenten waar de ontwikkeling van brede scholen al enkele jaren geleden is ingezet, neemt de behoefte aan... Lees meer >>

Oberon i.s.m. J. Kloprogge, Lokaal onderwijsbeleid in kleinere gemeenten

20 oktober 2006
- Literatuur

Lokaal onderwijsbeleid in kleinere gemeenten / J. Kloprogge; Oberon. - Utrecht : Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), 2006. - 20 p. - ISBN 9077737057 Een aanvulling op de Handreiking ‘De Lokale Educatieve Agenda’. Klik hier om direct naar de brochure te gaan.... Lees meer >>

Conijn & Schuurmans, Ondernemend leren

20 oktober 2006
- Literatuur

Ondernemend leren : op weg naar talentontwikkeling en meesterschap / P. Conijn, M. Schuurmans, D. Middelhoek; De educatieve stad. - Assendelft : De Akelei, 2006. - 178 p. - ISBN 9074043593, € 28,00 (incl. BTW). Praktische handreikingen voor de docent om het ondernemend gedrag bij jonge mensen te... Lees meer >>

Congres 'Wie is verantwoordelijk voor jongeren na de laatste bel'

26 oktober 2005
- Verslag

Als er één conclusie getrokken kan worden uit het congres 'Wie is verantwoordelijk voor jongeren na de laatste bel' is het wel dat er meer moet worden gedaan, en minder gepraat. Geen woorden maar daden. Inleider Rob Oudkerk wees er 's ochtends al op, de drie politici Van de Camp, Nijs en Hamer... Lees meer >>

Congres 'Organisatie van de brede school'

26 oktober 2005
- Verslag

Een brede school is mooi, maar er één organiseren waar alles op rolletjes loopt is moeilijk, bleek tijdens het congres Organisatie van de brede school. Ervaringsdeskundigen vertelden over hun oplossingen. Eén van de sprekers op het congres was Heinz Schiller, directeur van de Stichting... Lees meer >>

B&A Groep, Taakbesteding en taakbelasting op brede scholen

26 oktober 2005
- Literatuur

B&A Groep, taakbesteding en taakbelasting van leraren en directeuren van brede scholen (2002) Leraren en directeuren van basisscholen vinden het werken op brede scholen leuker en bevredigender. Dat het ook wel eens drukker en complexer is, valt weg tegen de voordelen. B&A-groep voerde dit... Lees meer >>

Oenen e.a., Starten met de brede school

26 oktober 2005
- Literatuur

Saskia van Oenen e.a., Starten met de brede school (1999) Ideeën en handvatten om weloverwogen keuzes te maken over het pedagogisch concept van een brede school, de doelgroep, de inhoud, het samenwerkingsverband, en de organisatie. In portretten wordt bovendien getoond hoe de brede school op... Lees meer >>

Studulski, De brede school. Perspectief op een educatieve reorganisatie

26 oktober 2005
- Literatuur

Frank Studulski De brede school. Perspectief op een educatieve reorganisatie (2002) In dit boek wordt de onderwijskundige aanpak van de Brede school opnieuw op de tekentafel gelegd. Het boek is geschreven voor mensen die werken in en rond het basisonderwijs, voor welzijnswerkers,... Lees meer >>

Startdocument brede school Emmerhout

01 december 2003
- Voorbeelddocument

Dit startdocument staat aan de basis van de brede school in Emmerhout. Het beschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de Brede School in Emmerhout en geeft het bestuurlijke niveau inzicht in de ontwikkeling van de Brede School in Emmerhout.In het document zijn onder meer beschreven een... Lees meer >>

Functieomschrijving coordinator Brede School

01 december 2003
- Voorbeelddocument

Deze functieomschrijving coördinator Brede School is sinds een aantal jaar in gebruik in de gemeente Haarlem voor coördinatoren brede scholen, in dit geval in dienst bij een welzijnsinstelling. Download de functieomschrijving Lees meer >>

Oberon - Organisatiemodellen brede school

01 januari 2002
- Voorbeelddocument

Modellen voor het beheer van een brede schoolOberon stelde al in 2002 dit nog immer relevante document op. De drie modellen zijn:- Een onafhankelijke stichting, coördinatie niet benoemd.- Stuurgroep, geen projectleiding, coördinatie op wijkniveau- Stuurgroep, projectleiding, coördinatie op... Lees meer >>

Hoe kunnen we het beste invulling geven aan de functieomschrijving van een brede schoolcoördinator?

01 januari 1970
- Thema's rond IKC en brede school

Omdat de rol van brede schoolcoördinator per locatie verschilt, vragen veel brede scholen en gemeenten zich af hoe zij aan deze functie vorm kunnen geven. Om te beginnen is het belangrijk om aandacht te besteden aan een passende functieomschrijving. Daarom is de Goeie vraag! van december 2012: Hoe... Lees meer >>

Hoe kunnen scholen de ouderbetrokkenheid stimuleren?

01 januari 1970
- Thema's rond IKC en brede school

Ouderbetrokkenheid is een lastig en veelomvattend begrip. Belangrijk is om te bepalen wat u precies verstaat onder ouderbetrokkenheid en wat uw doelstelling is. Wat wilt u met ouderbetrokkenheid bereiken? En hoe - met welke activiteiten - wilt u dat bereiken? Maar vóór alles geldt: hoe komt u tot... Lees meer >>

Wie is verantwoordelijk voor de kinderen tijdens naschoolse activiteiten?

01 januari 1970
- Thema's rond IKC en brede school

Het begint met het verplaatsen naar een andere locatie. Op veel brede scholen zijn het vrijwilligers en of ouders die de kinderen lopend naar een activiteit op een andere locatie brengen. Onder wiens verantwoordelijkheid vallen deze kinderen op dat moment? Onder die van de school of onder die van... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com