Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

BOinK - Oudere kinderen in de bso; hoe hou je het uitdagend?

23 oktober 2012
- Publicatie

Open publication - Free publishing - More... Lees meer >>

FNV uit zorgen over kinderopvang

23 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De FNV uitte zijn zorgen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Kinderopvang. Na de forse bezuinigingen op de sector van de afgelopen twee jaar, krijgt de kinderopvang in 2013 te maken met een bezuiniging van 110 miljoen. In zijn reactie op de evaluatie pleit de FNV voor een... Lees meer >>

Brede school Het Meesterwerk - Almere

23 oktober 2012
- Ambassadeur

  Samenwerken aan betekenisvol leren in en met de buurt. Middenin de wijkEr zitten ongeveer 400 leerlingen op de brede basisschool die gelegen is in de wijk Tussen de Vaarten Zuid in Almere.  In de wijk zijn huur- en koopwoningen, waardoor er een mix van bewoners is komen te wonen.... Lees meer >>

Lopende onderzoeken

19 oktober 2012
- Thema's rond IKC en brede school

Van Groningen tot Maastricht buigen onderzoekers zich over de brede school. Welke effecten heeft de brede school? Wat zijn daarvan de voordelen in krimp- of achterstandsgebieden? Of: Waarom is ouderbetrokkenheid bij de school belangrijk voor kinderen? We zetten alle lopende onderzoeksprojecten... Lees meer >>

Flexibele onderwijstijden

16 oktober 2012
- Columns

Het zal u niet ontgaan zijn, Andere Tijden lééft in de samenleving. Als ik in mijn familie of vriendenkring over deze pilot vertel, weet iedereen direct waar het over gaat. Dat is eigenlijk logisch, want zoals de Sociaal Economische Raad al in haar rapport “Tijden in de Samenleving”... Lees meer >>

Opleiding Specialist Brede School start in januari

16 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De opleiding Specialist Brede School van het Marnix Onderwijscentrum die onlangs door het centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is geaccrediteerd, start niet - zoals eerder aangekondigd - in oktober 2012, maar in januari 2013. Neem voor meer informatie contact op met het Marnix... Lees meer >>

MFA De Spil - Heerenveen

MFA De Spil - Heerenveen
12 oktober 2012
- Ambassadeur

In de accommodatie zitten de Openbare basisschool Het Slingertouw, de Christelijke basisschool De Burcht, kinderopvangorganisatie Kinderwoud, Stichting Talant - een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Caleidoscoop - een... Lees meer >>

Brede School De Horst (De Paperclip) - Heerhugowaard

12 oktober 2012
- Ambassadeur

Bij Brede School De Horst is iedereen welkom, leerlingen, ouders en wijkbewoners. De School werkt met het principe van de vijf O's: onderwijs, ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en opvoeden. De Brede school De Horst is een samenwerkingsverband van basisschool De Paperclip, Kern8 Heerhugowaard... Lees meer >>

Experimenten groot succes

11 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De minister stuurde deze week de eerste monitorrapportage over het experiment flexibele onderwijstijden naar de Tweede Kamer. Daarin merkt zij onder meer op dat scholen vaak meer tijd voor onderwijs gebruiken dan verplicht is. Volgens de minister is de tevredenheid van ouders bij de deelnemende... Lees meer >>

Opleidingen

11 oktober 2012
- Thema's rond IKC en brede school

Diverse opleidingsinstituten besteden aandacht aan de brede school. Zo bieden Pabo's en andere pedagogische opleidingen dit onderwerp steeds vaker als specialisatie aan. Maar er zijn ook diverse post-HBO-cursussen tot specialist in de brede school. We geven u graag een volledig overzicht van... Lees meer >>

Eerste kamer stemt vóór passend onderwijs

09 oktober 2012
- Nieuwsbericht

In de nieuwe wet staat dat scholen zorgplicht hebben. Samenwerkingsverbanden van scholen krijgen voortaan budget om de zorg te kunnen leveren die kinderen nodig hebben. Daarmee vervalt het ‘rugzakje’; het geld dat ouders kregen om extra begeleiding in te kopen. Op deze manier hoopt demissionair... Lees meer >>

Opnieuw voorstel cao kinderopvang

08 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De branchevereniging en de vakbonden hervatten onlangs de onderhandelingsgesprekken voor een nieuw cao. De leden van de brancheorganisatie en de vakbonden kunnen de komende tijd op het nieuwe voorstel reageren. In het oude voorstel zouden pedagogisch medewerkers 4,5 procent loonsverhoging krijgen,... Lees meer >>

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
08 oktober 2012
- Onderzoek

Uit de eerste landelijke peiling van de pedagogische kwaliteit van BSO’s in Nederland in 2011 bleek dat deze voldoende tot ruim voldoende in orde is. Op organisatie- of locatieniveau zijn er desondanks punten waarop de BSO zich kan verbeteren. Op 78 BSO’s deed het Kohnstamm Instituut onderzoek... Lees meer >>

Voorlichting over seksuele diversiteit

05 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf december zijn leraren op de basisschool en op de onderbouw van het voortgezet onderwijs verplicht om kinderen voor te lichten over homoseksualiteit en transseksualiteit. Dat moet ertoe bijdragen dat scholieren seksuele diversiteit beter begrijpen en accepteren. De Raad van State is het ermee... Lees meer >>

Studiedag Rondom de stagiaire

03 oktober 2012
- Agendabericht

Deze dag is speciaal bedoeld voor werkbegeleiders en praktijkopleiders uit de kinderopvang, bpv-coördinatoren, stagebegeleiders en ROC-docenten en vindt plaats in Ede. ’s Ochtends zijn er twee workshoprondes. U kunt kiezen uit thema’s als De competenties van werkbegeleiders en... Lees meer >>

Laterna Magica

02 oktober 2012
- Thema's rond IKC en brede school

"De kinderen vertellen het!"27 september 2012Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte... Lees meer >>

Jan Vermeerschool in Delft

02 oktober 2012
- Redactioneel artikel

"Zelf je leerstijl bepalen"19 september 2012In het oudste schoolgebouw in Delft werkt de montessorischool Jan Vermeerschool samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer die werkt vanuit een Reggio Emilia visie. Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich... Lees meer >>

Rijk investeert meer in leraren

02 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De overheid trok in het begrotingsakkoord voor 2013 al 105 miljoen meer uit voor de kwaliteit van docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De extra middelen die de onderhandelaars van de nieuwe regering overeen zijn... Lees meer >>

Combifuncties Onderwijs - Leren van onderzoek en praktijk

01 oktober 2012
- Literatuur

Naar verwachting komt het aantal combinatiefuncties in Nederland in 2013 op 2.900 fte. Gesteund door structurele rijksbijdrage, en met de aandachtspunten van ervaring en onderzoek in het achterhoofd, kunnen gemeenten de combinatiefunctie op langere termijn succesvol maken. De... Lees meer >>

Opleiding Specialist brede school geaccrediteerd

01 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Samen met twee andere nieuwe post-hbo-opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum kreeg de opleiding tot Specialist Brede School een accreditatie van het centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Dat betekent dat alle afgestudeerde cursisten een officieel diploma ontvangen van de Stichting... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com