Thema: Personeel

392 resultaten gevonden.

Experiment regels kinderopvang

01 oktober 2012
- Achtergrondartikel

In het Experiment Integraal Dagarrangement mogen maximaal vijftien samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 afwijken van de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Die eisen zijn anders dan in het onderwijs. Om een goede dagindeling voor kinderen te organiseren, mogen deelnemers... Lees meer >>

Laterna Magica in Amsterdam

27 september 2012
- Achtergrondartikel

"De kinderen vertellen het!" Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte lokalen voor... Lees meer >>

Start Opleiding Specialist Brede School

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Leerkrachten en managers in het primair onderwijs, maar ook medewerkers in de welzijnssector kunnen door middel van deze opleiding hun visie en vaardigheden ontwikkelingen. Door het verdiepen in de benodigde competenties en het maken van een plan van aanpak, worden de deelnemers opgeleid tot... Lees meer >>

Overheid investeert € 105 miljoen extra in leraren

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Dit bedrag is bedoeld voor het gehele onderwijsveld; het primair en het voortgezet onderwijs, maar ook het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs profiteren hiervan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat meer leerkrachten een beurs kunnen krijgen om zich bij te scholen. Maar ook op de... Lees meer >>

McKinsey - Het Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen

17 september 2012
- Onderzoek

Het adviesbureau McKinsey concludeert in zijn onderzoek dat het Nederlandse onderwijs al jaren goed is, maar dat de kwaliteit sinds 1990 niet sterk verbeterd is. De overheid heeft met 29 onderwijshervormingen in de afgelopen twintig jaar haar best gedaan om het onderwijs te verbeteren, maar ze... Lees meer >>

Basisscholen snijden in personeelsbestand

17 september 2012
- Nieuwsbericht

De Volkskrant bericht vandaag over een onderzoek dat Deloitte onder 300 scholen uitvoerde. Daaruit bleek dat veel scholen vanaf 2010 in het rood belandden en moesten ingrijpen. Zo kromp het aantal leraren sneller dan het aantal leerlingen, waardoor de klassen groter werden. Sjirk Huizinga licht het... Lees meer >>

“We moeten drempels wegnemen in de samenwerking” - Nieuwe adviseur Alice Jansen

“We moeten drempels wegnemen in de samenwerking” - Nieuwe adviseur Alice Jansen
17 september 2012
- Achtergrondartikel

Alice’ expertise ligt vooral bij de ontwikkeling van het jonge kind. Tien jaar gaf ze les op een dorpsschooltje in de Noordoostpolder. De leukste herinneringen heeft ze aan het lesgeven in een bijzonder combinatieklas van groep 2 en 3. Deze mix van kinderen dwong Alice om nieuwe manieren te... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Continue controle op personeel kinderopvang

14 september 2012
- Nieuwsbericht

In juli kondigde de rijksoverheid deze maatregel al aan. Van maart 2013 tot 2016 stelt de overheid een ICT-bestand samen waarin de gegevens van alle medewerkers in de kinderopvang opgenomen zijn. Hiervoor koppelt de overheid de gegevens van gemeenten, het UWV en de Kamer van Koophandel aan elkaar.... Lees meer >>

Cursus 'Opbrengstgericht werken met jonge kinderen'

07 september 2012
- Agendabericht

Leerkrachten van de groepen 1 en 2, en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vve-locaties leren wat opbrengstgericht werken met jonge kinderen betekent. Ook krijgen ze praktijklessen in het opbrengstgericht werken. InhoudDe cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van... Lees meer >>

Leerlingenactie voor jonge vluchtelingen

Leerlingenactie voor jonge vluchtelingen
06 september 2012
- Nieuwsbericht

In Dadaab, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, gaan bijna 200.000 kinderen niet naar school. Met het project willen VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het World Food Programme (WFP) daar verandering in brengen. Bovendien willen zij bewustzijn creëren onder Nederlandse schoolkinderen... Lees meer >>

“Ik sta graag met mijn voeten in de klei” - Afscheid Dieuwke Fokkema

“Ik sta graag met mijn voeten in de klei” - Afscheid Dieuwke Fokkema
04 september 2012
- Achtergrondartikel

Met een flinke dosis praktijkervaring in het basisonderwijs begon ze samen met Job, Tonny en Margriet in het team van adviseurs van {breed}. Voor die tijd werkte Dieuwke al 25 jaar in het onderwijs, onder meer bij Het Meesterwerk in Almere. “Toen we startten met {breed} was de grote vraag: wat... Lees meer >>

De Kinderstemwijzer 2012 is in de lucht!

De Kinderstemwijzer 2012 is in de lucht!
09 augustus 2012
- Nieuwsbericht

In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2010 bedacht Wytze Walstra, zoon van politica Arda Gerkens, de Kinderstemwijzer. Door deze stemwijzer in te vullen kunnen kinderen zich op een simpele manier verdiepen in de Nederlandse politiek. Na het succes van twee jaar geleden en met de nieuwe... Lees meer >>

Nieuw toezichtkader Inspectie

31 juli 2012
- Nieuwsbericht

Het toezichtkader dient al vanaf de jaren negentig als leidraad voor de werkzaamheden van de Inspectie. Hierdoor kan zij aangesproken worden op haar werk. Wijzigingen op wet- en regelgeving vormden sindsdien regelmatig aanleiding om dit kader aan te passen. Ook na de invoering van de nieuwe Wet op... Lees meer >>

Cultuurplein Magazine - Professionals, amateurs en onderwijs werken steeds vaker samen

20 juli 2012
- Publicatie

Open publication - Free publishing - More... Lees meer >>

Abvakabo FNV staat nog steeds achter cao Kinderopvang

06 juli 2012
- Nieuwsbericht

Het CAO-voorstel bevatte een loonsverhoging die Abvakabo FNV ziet als compensatie van prijsstijgingen; de lonen zouden per 1 mei 2012 met 2 procent verhoogd worden, per 1 januari met 2013 met 1,5 procent en per 1 juni 2013 met 0,5 procent. Daarnaast maakte de vakbond afspraken over de kwaliteit van... Lees meer >>

Minder eerstejaars pabo-studenten

26 juni 2012
- Nieuwsbericht

Dit jaar begonnen bijna 6.100 studenten aan de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. De daling bij deze studie valt samen met de invoering van de reken- en taaltoets op de pabo’s. In het speciaal onderwijs is de afname mogelijk te verklaren door de voorgenomen plannen om te bezuinigingen op... Lees meer >>

Verdeeldheid over nieuwe wet Onderwijstijden VO

25 juni 2012
- Nieuwsbericht

Hoewel vijf oppositiepartijen, maar ook regeringspartij VVD, kritisch tegenover de nieuwe wet Onderwijstijd staan, lijkt het wetsvoorstel een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. De minister heeft namelijk toegezegd dat de invoering geleidelijk zal verlopen en dat de inspectie de eerste twee... Lees meer >>

8e Jaarcongres Brede School

8e Jaarcongres Brede School
23 mei 2012
- Agendabericht

Het jaarcongres richt zich op alle geïnteresseerden in de (door-) ontwikkeling van brede scholen en kindcentra: beginners en gevorderden, management en werkvloer, bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders, projectleiders en combinatiefunctionarissen van scholen primair en voortgezet onderwijs,... Lees meer >>

Vierdaagse cursus ‘Passend Onderwijs in de Klas’

10 mei 2012
- Agendabericht

Inhoud De cursus vindt op 10, 24 en 31 mei en 7 juni plaats in Regardz La Vie, in Utrecht. Onder leiding van trainer en adviseur Passend Onderwijs Simone Mark volgen deelnemers vier praktijkgerichte modules:  -        Module 1: Passend Onderwijs in de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com