Thema: Personeel

2 resultaten van het type Onderzoek gevonden.

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
08 oktober 2012
- Onderzoek

Uit de eerste landelijke peiling van de pedagogische kwaliteit van BSO’s in Nederland in 2011 bleek dat deze voldoende tot ruim voldoende in orde is. Op organisatie- of locatieniveau zijn er desondanks punten waarop de BSO zich kan verbeteren. Op 78 BSO’s deed het Kohnstamm Instituut onderzoek... Lees meer >>

McKinsey - Het Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen

17 september 2012
- Onderzoek

Het adviesbureau McKinsey concludeert in zijn onderzoek dat het Nederlandse onderwijs al jaren goed is, maar dat de kwaliteit sinds 1990 niet sterk verbeterd is. De overheid heeft met 29 onderwijshervormingen in de afgelopen twintig jaar haar best gedaan om het onderwijs te verbeteren, maar ze... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com