Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

88 resultaten gevonden.

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

30 maart 2017
- Nieuwsbericht

De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen de oproep,... Lees meer >>

Nieuwe functie ambassadeur Nicole Hanegraaf

17 juli 2015
- Ambassadeur

De Ontdekking is één centrum voor onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting. Er is één visie, er zijn gezamenlijke doelstellingen en deze vinden hun weg in het pedagogische en didactische beleid op zowel de opvang als op de basisschool. Binnen het hele centrum wordt gewerkt... Lees meer >>

Het jonge kind - PO-Raad

14 april 2015
- Literatuur

Het jonge kindDe rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatieVerhalen uit de praktijk De PO-Raad zet zich in voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zo’n voorziening legt de basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Al geruime tijd werken onderwijs,... Lees meer >>

Pm’ers staan voor grote opgave in VVE

Pm’ers staan voor grote opgave in VVE
26 februari 2015
- Nieuwsbericht

Net als in een vorig onderzoek, concludeerden de onderzoekers opnieuw dat gemeenten zeer uiteenlopen in hun beoordeling welke kinderen in aanmerking komen voor VVE-subsidie. Gemeenten kijken onder andere naar de achtergrond van het kind. De indicatie van het kind zelf blijkt lastiger te zijn. De... Lees meer >>

VVE komt positief uit lokaal onderzoek

VVE komt positief uit lokaal onderzoek
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Dré van Dongen, adviseur en voormalig projectleider VVE bij de Onderwijsinspectie, zegt dat andere peuterspeelzalen vaak een te lichte vorm van VVE aanbieden. Op de vier peuterspeelzalen in Neder-Betuwe functioneerden peuters na één jaar VVE op een gemiddeld niveau van rekenen en taal. Het... Lees meer >>

VNG presenteert uitwerkingsvoorstel Peuterscenario

23 september 2014
- Nieuwsbericht

De minister en staatssecretaris reageerden op 24 maart per brief op het eerdere scenario. Zij zijn het met VNG eens over verdere harmonisering van voorschoolse opvang. Op het punt van financiering en bestuurlijke verantwoordelijkheid verschillen de bewindslieden en VNG echter van inzicht.... Lees meer >>

VVE Amsterdam is voorbeeld voor andere gemeenten

21 juli 2014
- Nieuwsbericht

Amsterdam heeft in 2012 samen met andere gemeenten afspraken gemaakt om de onderwijskansen voor kinderen met een achterstand te verbeteren. Het Rijk stelde hiervoor extra geld beschikbaar en de gemeente ging met deze opdracht aan de slag. Dat heeft nu tot betere resultaten geleid. Zo kunnen dit... Lees meer >>

Landelijk congres peuterspeelzalen

11 juni 2014
- Agendabericht

Uiteraard heeft de harmonisatie van de peuterspeelzaal met de kinderopvang grote gevolgen voor deze voorschoolse voorziening. Dat is dan ook het onderwerp van gesprek op dit congres. Daarnaast komen op het Landelijk congres Peuterspeelzalen nog vele andere thema’s aan de orde, zoals... Lees meer >>

Landelijk congres peuterspeelzalen

12 mei 2014
- Nieuwsbericht

Uiteraard heeft de harmonisatie van de peuterspeelzaal met de kinderopvang grote gevolgen voor deze voorschoolse voorziening. Dat is dan ook het onderwerp van gesprek op dit congres. Daarnaast komen op het Landelijk congres Peuterspeelzalen nog vele andere thema’s aan de orde, zoals... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Biesta zwaait af als voorzitter LPP

02 mei 2014
- Nieuwsbericht

Ton Biesta is per direct gestopt als voorzitter van Landelijk Platform Peuterspeelzalen. In een brief schrijft hij: “Vanaf de oprichting op 24 november 1997 heb ik met ontzettend veel plezier de rol van voorzitter vervuld. Meer dan 16 mooie jaren.” Als reden voor zijn vertrek noemt Biesta dat... Lees meer >>

Resultaten van de Netwerken [filmpje]

29 april 2014
- Nieuwsbericht

Bekijk het filmpje... Lees meer >>

Kabinet ziet niets in peuterplannen VNG

26 februari 2014
- Nieuwsbericht

De VNG en de PO-Raad stuurden onlangs brieven naar de Tweede Kamer waarin ze aandringen op een (deels) gratis basisvoorziening voor alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Alle peuters in Nederland zouden twee dagdelen in de week (deels) gratis gebruik mogen maken van de kinderopvang. De... Lees meer >>

Peutervoorziening maakt veel los

17 februari 2014
- Nieuwsbericht

Waar ging het ook al weer over?  De ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari 2016 dezelfde kwaliteitseisen en regelgeving krijgen. De PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vinden dit een stap in de goede richting,... Lees meer >>

Openbaar Kindcentrum de Westhoek in Maassluis

17 februari 2014
- Ambassadeur

De Westhoek is een openbaar integraal kindcentrum met zo´n 250 leerlingen. Ongeveer een kwart daarvan is allochtoon, maar dit aantal neemt al een paar jaar af. Het kindcentrum is ontwikkeld in een nieuw gebouw aan de dr. Jan Schoutenlaan in Maassluis. De Westhoek is ontstaan uit een samenwerking... Lees meer >>

PO-Raad en VNG willen één voorziening voor alle peuters

14 februari 2014
- Nieuwsbericht

De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, en de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, hebben vorig jaar bekend gemaakt dat ze het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel willen samen brengen. Ze willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari... Lees meer >>

Visie staat centraal tijdens eerste bijeenkomst Netwerk 0-6 jaar

13 februari 2014
- Nieuwsbericht

Alice Jansen en Tonny van den Berg, adviseurs van {breed}, organiseerden de eerste bijeenkomst van het netwerk 0-6 jaar. Alice: “We zijn gestart  met de vraag: ‘Wat hebben jonge kinderen nodig en hoe organiseren we dat?’ In werkgroepvorm zochten we naar de ingrediënten van de doorgaande... Lees meer >>

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014
- Agendabericht

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis! Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het... Lees meer >>

Netwerk 0-6 jaar

05 februari 2014
- Agendabericht

Wat zijn de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe zorgen we voor een goede pedagogische en didactische basis? Hoe werken opvang en onderwijs samen om deze gezamenlijke basis te bespreken en te organiseren? En wat is er nodig om de kwaliteit in aanbod en organisatie voor het jonge kind verder... Lees meer >>

Vier partijen streven naar geïntegreerd stelsel voor kinderopvang

31 januari 2014
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de vier partijen een ontwikkelingsrecht voor kinderen willen. Bovendien moet er een samenhangende pedagogische structuur komen voor ieder kind tussen de nul en twaalf jaar. De vier partijen zijn het Kinderopvangfonds, de koplopersgroep Wethouders, de Petterlaarsgroep... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com