Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

88 resultaten van het type Agenda gevonden.

Het jonge kind - PO-Raad

14 april 2015
- Literatuur

Het jonge kindDe rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatieVerhalen uit de praktijk De PO-Raad zet zich in voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zo’n voorziening legt de basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Al geruime tijd werken onderwijs,... Lees meer >>

Landelijk congres peuterspeelzalen

11 juni 2014
- Agendabericht

Uiteraard heeft de harmonisatie van de peuterspeelzaal met de kinderopvang grote gevolgen voor deze voorschoolse voorziening. Dat is dan ook het onderwerp van gesprek op dit congres. Daarnaast komen op het Landelijk congres Peuterspeelzalen nog vele andere thema’s aan de orde, zoals... Lees meer >>

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014
- Agendabericht

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis! Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het... Lees meer >>

Netwerk 0-6 jaar

05 februari 2014
- Agendabericht

Wat zijn de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe zorgen we voor een goede pedagogische en didactische basis? Hoe werken opvang en onderwijs samen om deze gezamenlijke basis te bespreken en te organiseren? En wat is er nodig om de kwaliteit in aanbod en organisatie voor het jonge kind verder... Lees meer >>

Conferentie kleuteronderwijs

01 november 2013
- Agendabericht

Kleuteronderwijs speelt vandaag de dag een steeds belangrijkere rol. Er komt steeds meer aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie en peuterspeelzalen. Het kleuteronderwijs is dan ook een belangrijk fundament voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Daarbij speelt de leerkracht uiteraard een... Lees meer >>

Praktijkdag doorgaande leerlijn

11 oktober 2013
- Agendabericht

We starten met de praktijk van Campus Columbus. Hoe geven zij vorm aan de doorgaande ontwikkelingslijn vanuit het Dalton perspectief? Wat merken kinderen, ouders en medewerkers hiervan? Welke problemen en dilemma’s komen de professionals tegen en hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn... Lees meer >>

Aandacht voor peuters

12 juni 2013
- Agendabericht

Tijdens dit congres staat de MOgroep stil bij de recente ontwikkelingen rond peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang. Aan de ene kant doen tegenwoordig steeds meer ouders van jonge kinderen een beroep op de voorschoolse educatie. Maar aan de andere kant krijgen peuterspeelzalen en... Lees meer >>

Sjak Rutten: "Aanpak gelijkekansenbeleid professioneler geworden"

Sjak Rutten: "Aanpak gelijkekansenbeleid professioneler geworden"
08 april 2013
- Interview

Met zijn essay “Gelijke kansen, bereikt of onbereikbaar?” heeft Sjak Rutten onlangs afscheid genomen van het advies- en onderzoeksbureau Sardes. In het stuk maakt Rutten de balans op na bijna vijftig jaar gelijkekansenbeleid. Zijn conclusie: de scherpe kanten zijn wel van de ongelijkheid in het... Lees meer >>

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!
20 november 2012
- Agendabericht

Vversterk is een landelijk project van Sardes dat op allerlei manieren probeert om de kwaliteit van de VVE te versterken. Sinds 2000 komt er steeds meer aandacht voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van VVE. Het congres is niet alleen bedoeld voor pedagogisch medewerkers en... Lees meer >>

Jaarcongres Kinderopvang en peuterspeelzaal 2012

08 oktober 2012
- Agendabericht

De opvangorganisaties kennen turbulente tijden, niet alleen vanwege de bezuinigingen en de te verwachte terugloop in de aanmeldingen, maar ook vanwege de kritiek op de kwaliteit van de kinderopvang. Bovendien stellen gemeenten, kinderopvang en peuterspeelzalen zichzelf de vraag of ze moeten streven... Lees meer >>

Cursus 'Opbrengstgericht werken met jonge kinderen'

07 september 2012
- Agendabericht

Leerkrachten van de groepen 1 en 2, en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vve-locaties leren wat opbrengstgericht werken met jonge kinderen betekent. Ook krijgen ze praktijklessen in het opbrengstgericht werken. InhoudDe cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

Sardes - De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

26 september 2011
- Literatuur

Het Ministerie van OCW stimuleerde onder Balkenende IV de samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen door middel van de subsidieregeling Kinderopvang. Harmonisatie van onderaf was het doel. Hiertoe hebben 138 projecten in september 2009 een subsidie ontvangen. In 2010 vond een... Lees meer >>

NJi - Wij doen mee met VVE

02 maart 2011
- Onderzoek

Ervaringen van kinderdagverblijven in Amsterdam ZuidoostSchreuder, L., M. Gemmeke en J. SchonewilleHoe verloopt de invoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in kinderdagverblijven? Wat draagt bij tot succes en wat zijn de problemen? Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam en... Lees meer >>

Conferenties Verder met Vroegschoolse educatie

Conferenties Verder met Vroegschoolse educatie
16 november 2010
- Agendabericht

In november 2010, februari en maart 2011 vinden drie regionale conferenties plaats van 'Verder met de vroegschoolse educatie'.Welke gevolgen heeft de wet OKE voor scholen? Hoe weten we of we het goed doen met VVE? En hoe houden we VVE in stand met minder middelen? Deze en andere vragen komen aan... Lees meer >>

Sardes, Landelijke monitor voor- en vroegschoolse educatie

Sardes, Landelijke monitor voor- en vroegschoolse educatie
16 maart 2010
- Literatuur

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009    Sandra Beekhoven, IJsbrand Jepma, Paul Kooiman, Anne Luc van der Vegt2009, 99 blz.In opdracht van het ministerie van OCW voert Sardes jaarlijks de Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  In... Lees meer >>

Schouten, Eerst de taart; over voor- en vroegschoolse educatie

26 oktober 2005
- Literatuur

Dat het noodzakelijk is kinderen met een dreigende achterstand vroeg te helpen, is duidelijk. Dat dat in de praktijk vaak lastig is, ook. De brochure 'Eerst de taart' biedt hulp. Na een periode van experimenteren, valt de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) sinds vorig jaar onder het... Lees meer >>

  • 1
javhide.com sexsut.com