Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

88 resultaten gevonden.

Happy New Times!

Happy New Times!
07 januari 2014
- Columns

Ik heb hoge verwachtingen gezien de signalen uit de politiek, uitspraken van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs en de kinderopvangbranche. En vanwege de vele vragen, voorbeelden en dilemma’s die we horen en tegenkomen in het veld. Er speelt zoveel: de doorgaande ontwikkeling, jonge... Lees meer >>

Kinderopvangorganisaties werken aan visie voor sector

10 december 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de kinderopvangorganisaties streven naar invoering van de Wet op de Primaire Ontwikkeling. Het doel is dat alle kinderen vanaf 2020 recht hebben op kinderopvang/onderwijs in de buurt. Daarbij gaat men uit van een voorzieningen waarin ‘kinderopvang en onderwijs op... Lees meer >>

Asscher wil peuterspeelzaal en kinderopvang integreren

02 december 2013
- Nieuwsbericht

Asscher was al maanden in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), partners uit de kinderopvang en andere betrokkenen over het samenbrengen van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel. De minister had beloofd nog voor het einde van dit jaar duidelijkheid te... Lees meer >>

O, kom er eens kijken!

O, kom er eens kijken!
18 november 2013
- Columns

Met cadeautjes bedoel ik niet de pennen, de digitale kaart kwaliteitscriteria of sleutelhangers die tijdens het brede schoolcongres hun weg naar nieuwsgierige, soms gretige bezoekers van onze stand vonden. Ik doel op één van de drie lerende netwerken waarvoor u zich als professional... Lees meer >>

Meer aandacht voor onderwijs en onderzoek

12 november 2013
- Nieuwsbericht

Het rapport werd onlangs aanboden aan de minister-president, Mark Rutte. De WRR maakt in het rapport duidelijk waar Nederland in de toekomst zijn brood mee moet verdienen. De raad stelt dat het economische beleid de afgelopen jaren voornamelijk gericht was op het bestrijden van de financiële... Lees meer >>

Dekker neemt kleutertoets onder de loep

04 november 2013
- Nieuwsbericht

Dekker is voorstander van de kleutertoets. Hij vindt dat het middel een duidelijk beeld geeft van de ontwikkeling van de kinderen. Maar de staatssecretaris krijgt veel kritiek. Zo vinden verschillende Tweede-Kamerleden de toets onzin, omdat de leraren vaak al een prima beeld van de ontwikkeling van... Lees meer >>

Conferentie kleuteronderwijs

01 november 2013
- Agendabericht

Kleuteronderwijs speelt vandaag de dag een steeds belangrijkere rol. Er komt steeds meer aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie en peuterspeelzalen. Het kleuteronderwijs is dan ook een belangrijk fundament voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Daarbij speelt de leerkracht uiteraard een... Lees meer >>

Ook uurtarieven peuterspeelzaalwerk bekend

01 november 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal meldt dat peuterspeelzalen net als kinderopvangorganisaties hun uurtarieven voor 2014 moeten vaststellen. Gebruikers van de kinderopvang krijgen 6,70 euro kinderopvangtoeslag per uur. Het uurtarief voor peuterspeelzaalwerk is hetzelfde.  Het uurtarief voor ouders die... Lees meer >>

'Kleuters en peuters toetsen heeft geen nut'

15 oktober 2013
- Nieuwsbericht

In de reportage ‘De terreur van de kleutertoets’ komt naar voren dat kleuters en peuters te jong zijn om individueel te testen. Wetenschappers zijn het daar over eens. Maar toch zijn basisscholen in Nederland verplicht om de kinderen te testen. Leraren vertellen in de reportage dat de kinderen... Lees meer >>

Praktijkdag doorgaande leerlijn

11 oktober 2013
- Agendabericht

We starten met de praktijk van Campus Columbus. Hoe geven zij vorm aan de doorgaande ontwikkelingslijn vanuit het Dalton perspectief? Wat merken kinderen, ouders en medewerkers hiervan? Welke problemen en dilemma’s komen de professionals tegen en hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn... Lees meer >>

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring

Studiereis naar België: een 'plezante' ervaring
07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De studiereis is een jaarlijks terugkerend fenomeen en is voor ambassadeurs van {breed}. Met het organiseren van de studiereis bedankt {breed} haar ambassadeurs voor hun inzet en zorgt ervoor dat zij zelf ook geïnspireerd blijft. Tonny van den Berg, adviseur van {breed}, legt uit wat een... Lees meer >>

Peuterspeelzalen Leeuwarden zijn nu speelleergroepen

01 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Door ervoor te zorgen dat alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar naar de voorschool gaan, heeft de gemeente Leeuwarden haar voorschoolse opvang ‘Asscher-proof’ gemaakt, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken, wil dat alle kinderen in Nederland gebruik... Lees meer >>

Harlingen: alle scholen een IKC

30 september 2013
- Nieuwsbericht

In het artikel ‘Alles IKC in Harlingen’ schrijft Bouwstenen, het platform voor maatschappelijk vastgoed, dat integrale kindcentra (IKC’s) dé manier zijn om versnipperde kindvoorzieningen integraal aan te bieden. Eén van de scholen die nu onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk... Lees meer >>

Praktijkdag doorgaande leerlijn

06 september 2013
- Nieuwsbericht

We starten met de praktijk van Campus Columbus. Hoe geven zij vorm aan de doorgaande ontwikkelingslijn vanuit het Dalton perspectief? Wat merken kinderen, ouders en medewerkers hiervan? Welke problemen en dilemma’s komen de professionals tegen en hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn... Lees meer >>

VNG: regie VVE bij gemeenten

30 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De Onderwijsinspectie concludeerde onlangs dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland moet verbeteren. De inspectie heeft berekend dat slechts veertig procent van de gemeenten voldoende vve-plaatsen heeft gerealiseerd. Bovendien heeft maar 15 procent van de gemeenten... Lees meer >>

Onderwijsinspectie: Kwaliteit vve moet beter

23 augustus 2013
- Nieuwsbericht

De inspectie stelt in het rapport dat kinderen met een achterstand tijdens de voorschool niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. ‘Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel... Lees meer >>

Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen – Leidschendam-Voorburg en Den Haag

23 augustus 2013
- Ambassadeur

Vlietkinderen hecht aan een goede relatie met het onderwijs en andere instellingen die zich bezighouden met de kinderen. “Het aanbod voor kinderen in de leeftijd  van 0 tot 12 jaar is een zaak van onderwijs en opvang samen,” zo stelt Vlietkinderen. “Of we dat nu organiseren in de... Lees meer >>

Amsterdam: kinderen vanaf 2,5 jaar naar school

20 augustus 2013
- Nieuwsbericht

Amsterdam wil dat alle kinderen gratis gebruik kunnen maken van de opvang, zo schrijft De Volkskrant. Kinderen met een taalachterstand hebben iedere week recht op vier gratis dagdelen van drie uur. Kinderen die geen taalachterstand hebben, krijgen twee gratis dagdelen per week. Amsterdam gaat het... Lees meer >>

Ouders positief over VVE

14 juni 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat de Universiteit van Utrecht onderzoek heeft gedaan onder vierhonderd ouders. Hieruit is gebleken dat negentig procent van de ouders achteraf tevreden is over de effecten van VVE op de ontwikkeling van hun kind. En dat is opvallend, want een groot deel van de... Lees meer >>

Aandacht voor peuters

12 juni 2013
- Agendabericht

Tijdens dit congres staat de MOgroep stil bij de recente ontwikkelingen rond peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang. Aan de ene kant doen tegenwoordig steeds meer ouders van jonge kinderen een beroep op de voorschoolse educatie. Maar aan de andere kant krijgen peuterspeelzalen en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com