Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

88 resultaten gevonden.

Steeds meer kinderen naar de peuterspeelzaal

29 april 2013
- Nieuwsbericht

Ouders doen hun kinderen tegenwoordig vaker naar de peuterspeelzaal dan naar de kinderopvang. Dat heeft onder andere te maken met de bezuinigingen op de kinderopvang. Doordat het steeds drukker wordt op de peuterspeelzaal staan er soms kinderen die deze vorm van voorschoolse educatie nodig... Lees meer >>

Agora en TintelTuin gaan samenwerken in ikc's

15 april 2013
- Nieuwsbericht

Agora en Tinteltuin werken inmiddels op een aantal scholen samen. Een voorbeeld daarvan is de school Westerkim. Deze onderwijsinstelling van Agora werkt nauw samen met BSO De Stormmeeuw van TintelTuin en zal binnen een paar jaar verworden zijn tot een integraal kindcentrum (ikc). Hetzelfde geldt... Lees meer >>

Sjak Rutten: "Aanpak gelijkekansenbeleid professioneler geworden"

Sjak Rutten: "Aanpak gelijkekansenbeleid professioneler geworden"
08 april 2013
- Interview

Met zijn essay “Gelijke kansen, bereikt of onbereikbaar?” heeft Sjak Rutten onlangs afscheid genomen van het advies- en onderzoeksbureau Sardes. In het stuk maakt Rutten de balans op na bijna vijftig jaar gelijkekansenbeleid. Zijn conclusie: de scherpe kanten zijn wel van de ongelijkheid in het... Lees meer >>

“Doorpakken met ontwikkelen van integrale arrangementen”

29 maart 2013
- Nieuwsbericht

Het kabinet wil ervoor zorgen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar afgestemd worden. De brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad zijn blij dat het rijk deze lappendeken aan basisvoorzieningen voor jongeren wil aanpakken,... Lees meer >>

Enquête over professionalisering brede school

11 februari 2013
- Nieuwsbericht

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs wil met het onderzoek achterhalen hoe scholen hun medewerkers voorbereiden op nieuwe taken, hoe de samenwerking verloopt en welke ondersteuning het platform kan bieden.  Steeds meer onderwijsinstellingen in het primair onderwijs ondernemen... Lees meer >>

Master Brede School in Groningen

28 januari 2013
- Nieuwsbericht

De opleiding is interessant voor alle mensen die in een brede school omgeving werken: van coördinatoren tot leerkrachten, van combinatiefunctionarissen tot buurtsportcoaches en van pedagogisch medewerkers tot welzijnswerkers. Kortom, alle HBO-professionals die hun competenties willen uitbreiden... Lees meer >>

Rotterdam stoomt peuters klaar voor de basisschool

16 januari 2013
- Nieuwsbericht

Het is de bedoeling dat de dreumesen door de voorschoolse educatie zonder achterstand aan de basisschool beginnen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb opende op woensdag 16 januari de eerste vestiging. Deze eerste groep, die ‘plusklas’ wordt genoemd, zit in de reeds bestaande... Lees meer >>

Voor peuteropvang ook kinderopvangtoeslag

21 december 2012
- Nieuwsbericht

Eerder sprak de rechtbank van Middelburg zich nog uit tegen deze regeling. Volgens de rechtbank is de toeslag ervoor bedoeld om ouders de gelegenheid te geven arbeid en zorg beter te kunnen combineren en een paar uur per dag zou hiervoor onvoldoende zijn. Desondanks wil het ministerie dat de... Lees meer >>

Brede School Assen

06 december 2012
- Ambassadeur

Sinds 2009 heeft Assen in elke wijk een Brede School. De partners in de wijk geven zelf vorm aan hun eigen Brede School, zodat iedere school zijn “eigen kleur” kent. In Assen vormen vijf pijlers de rode draad van de Brede School: Pijler 1: Onderwijs en ontwikkeling in doorgaande lijnenDe... Lees meer >>

Nominatie Jeannette Doornenbal voor Lector van het jaar

26 november 2012
- Nieuwsbericht

Jeannette Doornenbal is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Daar doet zij onderzoek naar de beroepspraktijk van professionals die kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar begeleiden in hun ontwikkeling. Bovendien geeft ze les aan de toekomstige professionals:... Lees meer >>

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!

Landelijk VVE-congres: Vversterk verder!
20 november 2012
- Agendabericht

Vversterk is een landelijk project van Sardes dat op allerlei manieren probeert om de kwaliteit van de VVE te versterken. Sinds 2000 komt er steeds meer aandacht voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van VVE. Het congres is niet alleen bedoeld voor pedagogisch medewerkers en... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

FNV uit zorgen over kinderopvang

23 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De FNV uitte zijn zorgen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Kinderopvang. Na de forse bezuinigingen op de sector van de afgelopen twee jaar, krijgt de kinderopvang in 2013 te maken met een bezuiniging van 110 miljoen. In zijn reactie op de evaluatie pleit de FNV voor een... Lees meer >>

Brede School De Wilgenbroek - Boxtel

12 oktober 2012
- Ambassadeur

Spelen, leren en plezier Op openbare basisschool De Spelelier zitten ongeveer 300 kinderen. Er zijn 13 groepen, waarin steeds twee jaargroepen zijn gecombineerd. De naam Spelelier is ontstaan door stukjes van de woorden spelen, leren en plezier samen te voegen. Daarnaast is een lier een... Lees meer >>

Jaarcongres Kinderopvang en peuterspeelzaal 2012

08 oktober 2012
- Agendabericht

De opvangorganisaties kennen turbulente tijden, niet alleen vanwege de bezuinigingen en de te verwachte terugloop in de aanmeldingen, maar ook vanwege de kritiek op de kwaliteit van de kinderopvang. Bovendien stellen gemeenten, kinderopvang en peuterspeelzalen zichzelf de vraag of ze moeten streven... Lees meer >>

Te kostbaar!

02 oktober 2012
- Columns

Het thema is actueel. We hebben het steeds vaker over de vraag of driejarigen in het onderwijs of de kinderopvang thuishoren. Dit boekje draait om de vraag of alleen kinderen uit speciale doelgroepen recht hebben op een voorschoolse voorziening, of alle peuters en hoe dat georganiseerd kan worden.... Lees meer >>

Laterna Magica in Amsterdam

27 september 2012
- Achtergrondartikel

"De kinderen vertellen het!" Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte lokalen voor... Lees meer >>

IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer in Maarssen

27 september 2012
- Achtergrondartikel

“Neem het voortouw!” Bottom upIKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een kinderopvangorganisatie die past... Lees meer >>

Start Opleiding Specialist Brede School

21 september 2012
- Nieuwsbericht

Leerkrachten en managers in het primair onderwijs, maar ook medewerkers in de welzijnssector kunnen door middel van deze opleiding hun visie en vaardigheden ontwikkelingen. Door het verdiepen in de benodigde competenties en het maken van een plan van aanpak, worden de deelnemers opgeleid tot... Lees meer >>

IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen

19 september 2012
- Achtergrondartikel

“Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien” In het nieuwe gebouw van het Kindcentrum Willem Alexander in Vlaardingen werken een basisschool, een peuterspeelzaal, de kinderopvang en de openbare bibliotheek samen. Het personeel werkt samen als één team om de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com