Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

88 resultaten gevonden.

‘Voorkom achterstand met leerplicht vanaf vier jaar’

17 september 2012
- Nieuwsbericht

Wanneer we vroeg investeren in vaardigheden van kinderen, levert dat het meeste op, vertelde Ter Weel in de oratie waarmee hij het ambt van hoogleraar Social Economics and Labour Market Policy aan de Universiteit Maastricht aanvaarde. Kinderen uit relatief zwakke gezinnen krijgen vaak minder grote... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Brede school Binnenstebuiten in Huissen

13 september 2012
- Achtergrondartikel

“Samenwerking is een proces” Basisschool De Boemerang, BSO en kinderopvang De Volle Maan (van Zonnekinderen) en peuterspeelzaal Dikkie Dik werken in Huissen sinds februari 2007 samen in Brede school Binnenstebuiten. Begin 2011 namen de partners een nieuw gebouw in gebruik, waarin zij steeds... Lees meer >>

Sterrenschool Zevenaar

13 september 2012
- Achtergrondartikel

"Met de voeten in de klei en met het hoofd in de wolken" Voorzien in een behoefteIn de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen in Zevenaar staat een splinternieuw schoolgebouw, op maat ontworpen voor de Sterrenschool. Deze school neemt deel aan de pilot Flexibele Onderwijstijden, waarin ouders... Lees meer >>

Cursus 'Opbrengstgericht werken met jonge kinderen'

07 september 2012
- Agendabericht

Leerkrachten van de groepen 1 en 2, en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vve-locaties leren wat opbrengstgericht werken met jonge kinderen betekent. Ook krijgen ze praktijklessen in het opbrengstgericht werken. InhoudDe cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van... Lees meer >>

Veel kinderen uit risicogezinnen naar VVE

03 september 2012
- Nieuwsbericht

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat gemeenten succesvol zijn met het aanbieden van VVE-programma’s aan kinderen uit de zogenaamde risicogroep. Dat zijn kinderen uit allochtone gezinnen, van wie de moeder niet werkt en de ouders... Lees meer >>

Van 30 naar 130 zomerscholen

06 augustus 2012
- Nieuwsbericht

In de 37 grootste gemeenten komen volgend jaar veel meer zomerscholen. Vooral in de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de scholing voor achterstandsleerlingen krijgt een aanzienlijke impuls, daarvoor stelt minister Van Bijsterveldt 57 miljoen euro beschikbaar. Tijdens de... Lees meer >>

Nieuw Expertiseplatform IKC’s in Amsterdam

26 juli 2012
- Nieuwsbericht

De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs Amsterdam richt samen met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool Amsterdam een expertiseplatform op voor Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit lokale initiatief start naar aanleiding van grote landelijke veranderingen in de... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

Ministerie OCW investeert in Utrechts talent

Ministerie OCW investeert in Utrechts talent
09 maart 2012
- Nieuwsbericht

Maandag 12 maart brengt minister Van Bijsterveldt een bezoek aan Brede School Hart van Noord in Utrecht en tekent Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp samen met andere wethouders uit het land bestuursafspraken VVE/Verlengde Leertijd 2012-2015. De gemeente Utrecht zet de extra middelen in op het... Lees meer >>

Deventer krijgt extra geld voor vroegschoolse educatie

02 maart 2012
- Nieuwsbericht

Minister Van Bijsterveldt wil met de extra financiering bereiken dat kinderen zonder een taalachterstand naar de basisschool gaan. Ook wil de minister de resultaten van leerlingen op de basisschool verbeteren. Dit sluit aan bij de visie van kindcentra van de gemeente Deventer.Uitbreiding van VVEDe... Lees meer >>

Extra middelen VVE

06 februari 2012
- Achtergrondartikel

De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar. Minister Van Bijsterveldt heeft... Lees meer >>

Sardes - De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

26 september 2011
- Literatuur

Het Ministerie van OCW stimuleerde onder Balkenende IV de samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen door middel van de subsidieregeling Kinderopvang. Harmonisatie van onderaf was het doel. Hiertoe hebben 138 projecten in september 2009 een subsidie ontvangen. In 2010 vond een... Lees meer >>

Aanmelding startgroepen peuters gestart

14 juni 2011
- Nieuwsbericht

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) beslist vlak daarna aan de hand van loting welke scholen, in samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mee mogen doen aan het experiment. In totaal kunnen er 30 scholen aan de proef meedoen. De focus ligt op kinderen met een risico op... Lees meer >>

Project in België verhoogt ontwikkelingsniveau kinderen

24 maart 2011
- Nieuwsbericht

Het project Instapje van de opvoedingswinkel in Genk, dat de emotionele band tussen een moeder en een kind tussen 1 en 2,5 jaar wil versterken, heeft een positief effect op de thuisomgeving en leidt tot een beter ontwikkelingsniveau. Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit... Lees meer >>

Maximale ouderbijdrage VVE blijft gehandhaafd

16 maart 2011
- Nieuwsbericht

Deze bijdrage mag maximaal even hoog zijn als de kinderopvangbijdrage voor de laagste inkomens. Dat schreef zij 4 maart in een brief aan de Tweede Kamer.De minister komt binnenkort met een wijzigingsvoorstel van de Wet op het Primair Onderwijs waarin de regeling wordt... Lees meer >>

NJi - Wij doen mee met VVE

02 maart 2011
- Onderzoek

Ervaringen van kinderdagverblijven in Amsterdam ZuidoostSchreuder, L., M. Gemmeke en J. SchonewilleHoe verloopt de invoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in kinderdagverblijven? Wat draagt bij tot succes en wat zijn de problemen? Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam en... Lees meer >>

Sardes biedt managers gratis VVE-workshops

10 februari 2011
- Nieuwsbericht

5.000 managers kunnen deelnemen aan de trainingen die vanaf 14 maart door het hele land worden aangeboden. De training bestaat uit twee dagdelen. VVE-doelstellingen, de effectiviteit van VVE-programma's, de voorwaarden waaronder VVE effectief kan worden ingezet en het VVE-toetsingskader van de... Lees meer >>

Besluit over ouderbijdrage VVE

19 januari 2011
- Nieuwsbericht

Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder risico op een taalachterstand op het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen.Gemeenten moeten de... Lees meer >>

Kamerbrief ouderbijdrage voorschoolse educatie

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Informatie over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met de VNG betreft de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal. Lees meer >>

javhide.com sexsut.com