Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

88 resultaten gevonden.

Ouderbijdrage VVE op peuterspeelzaal niet verplicht omlaag

16 december 2010
- Nieuwsbericht

Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder risico op een taalachterstand op het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen. Op dit moment zijn gemeenten... Lees meer >>

Conferenties Verder met Vroegschoolse educatie

Conferenties Verder met Vroegschoolse educatie
16 november 2010
- Agendabericht

In november 2010, februari en maart 2011 vinden drie regionale conferenties plaats van 'Verder met de vroegschoolse educatie'.Welke gevolgen heeft de wet OKE voor scholen? Hoe weten we of we het goed doen met VVE? En hoe houden we VVE in stand met minder middelen? Deze en andere vragen komen aan... Lees meer >>

Onderwijsinspectie onderzoekt kwaliteit VVE

Onderwijsinspectie onderzoekt kwaliteit VVE
27 augustus 2010
- Nieuwsbericht

Dit is het gevolg van de invoering van de wet OKE. Van 2007 tot 2009 voerde de inspectie al een pilotonderzoek uit naar de VVE-kwaliteit in de vier grote steden. Dit nieuwe onderzoek brengt de kwaliteit van alle gesubsidieerde VVE-locaties in alle gemeenten in kaart. De inspectie publiceert de... Lees meer >>

VNG adviseert aanpassing ouderbijdrage voorschoolse opvang

VNG adviseert aanpassing ouderbijdrage voorschoolse opvang
05 juli 2010
- Nieuwsbericht

Uitgaande van drie uur per dagdeel, vier keer per week en veertig weken per jaar kan de ouderbijdrage worden vastgesteld op € 134,40 per jaar. De ouderbijdrage zal per 1 januari opnieuw moeten worden verhoogd gezien de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.Meer informatie... Lees meer >>

Sardes, Landelijke monitor voor- en vroegschoolse educatie

Sardes, Landelijke monitor voor- en vroegschoolse educatie
16 maart 2010
- Literatuur

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009    Sandra Beekhoven, IJsbrand Jepma, Paul Kooiman, Anne Luc van der Vegt2009, 99 blz.In opdracht van het ministerie van OCW voert Sardes jaarlijks de Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  In... Lees meer >>

Schouten, Eerst de taart; over voor- en vroegschoolse educatie

26 oktober 2005
- Literatuur

Dat het noodzakelijk is kinderen met een dreigende achterstand vroeg te helpen, is duidelijk. Dat dat in de praktijk vaak lastig is, ook. De brochure 'Eerst de taart' biedt hulp. Na een periode van experimenteren, valt de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) sinds vorig jaar onder het... Lees meer >>

Nieuwe brochure voor- en vroegschoolse educatie

02 juli 2003
- Nieuwsbericht

Na een periode van experimenteren, valt de vve (voor- en vroegschoolse educatie) sinds vorig jaar onder het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa). Er is geld uitgetrokken om te zorgen dat in 2006 de helft van alle doelgroepkinderen bereikt is. Maar hoe doe je dat? Omdat veel gemeenten... Lees meer >>

Pittige uitspraak

13 mei 2003
- Nieuwsbericht

Paul Jungbluth publiceerde het onderzoek 'De ongelijke basisschool', waaruit blijkt dat niet de kleur van de school bepalend is voor de leerprestatie, maar de verwachting die de leerkracht van zijn leerling heeft. Naar aanleiding van zijn onderzoek werd Jungbluth door de Volkskrant geïnterviewd.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com