Thema: Onderzoek

76 resultaten gevonden.

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

Zo werken scholen steeds meer samen met andere partners en zijn er verschillende ontwikkelingen in de inrichting van het onderwijs, zoals meer gepersonaliseerd leren, de aansluiting tussen onderwijs en opvang of de vorming van integrale kindcentra (ikc’s), en het omgaan met de problematiek rondom... Lees meer >>

Van Slakkenhotel tot natuurBSO

23 juli 2015
- Nieuwsbericht

Marc Veekamp en Bowine Wijffels brengen met ‘Van Slakkenhotel tot natuurBSO’ de ontwikkelingen van de afgelopen decennia in woord en beeld. Wat is Groene kinderopvang?, Waarom Groene kinderopvang?, Hoe geef je Groene kinderopvang vorm? Al deze vragen worden uitvoerig beantwoord en het proces... Lees meer >>

Hoe buitenschools leren het leren binnen de school kan helpen

21 april 2015
- Nieuwsbericht

Continuïteit lijkt een positief effect te hebben op schoolbetrokkenheid, interesseontwikkeling en motivatie om verder te leren in de toekomst. Leerlingen die discontinuïteit ervaren hebben vaak negatieve gevoelens, voelen zich minder betrokken bij school en hebben een grotere kans op uitval. Of... Lees meer >>

Breinstorm PO-Raad

27 november 2014
- Agendabericht

De afgelopen tijd zijn vanuit de neurowetenschappen veel nieuwe inzichten op ons brein gekomen. Op BreinStorm kijken de deelnemers en sprekers samen naar de huidige stand van zaken als het gaat om die inzichten. En vooral: zijn we al beter in staat de vertaalslag te maken van die inzichten naar de... Lees meer >>

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”
27 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Heers onderzocht of brede scholen de onderwijsprestaties en sociaal-emotionele uitkomsten van kinderen positief beïnvloeden. Zij analyseerde hiervoor brede scholen in het basisonderwijs in Schiedam en in het VMBO in Rotterdam en vergeleek leerlingen van brede scholen met leerlingen van reguliere... Lees meer >>

Oriënterend onderzoek wijst op positieve effecten van Integrale Kindcentra

20 februari 2014
- Nieuwsbericht

Een voorziening met onderwijs en opvang waarin kinderen 12 uur per dag welkom zijn klinkt erg praktisch, maar is het ook goed voor de kinderen? Dit was de vraag waarmee Marlijn Antonides begon aan haar onderzoek naar het Integrale Kindcentrum (IKC). Ze ontwikkelde een model voor het IKC waarin het... Lees meer >>

Scholen met visie presteren beter

03 februari 2014
- Nieuwsbericht

Hopkins deed onderzoek naar scholen die goed presteren. Hij concludeerde dat onderwijsorganisaties die het onderwijs vanuit hun eigen visie vormgeven het beter doen dan scholen die zich veel meer bezig houden met de dagelijkse gang van zaken. Een goede en duidelijke visie speelt hierin een... Lees meer >>

Meer aandacht voor onderwijs en onderzoek

12 november 2013
- Nieuwsbericht

Het rapport werd onlangs aanboden aan de minister-president, Mark Rutte. De WRR maakt in het rapport duidelijk waar Nederland in de toekomst zijn brood mee moet verdienen. De raad stelt dat het economische beleid de afgelopen jaren voornamelijk gericht was op het bestrijden van de financiële... Lees meer >>

De kracht van eenvoud

De kracht van eenvoud
21 oktober 2013
- Columns

We proberen in onze stand die dag het nieuwe activiteitenaanbod klaar te hebben, zodat er bijvoorbeeld ingeschreven kan worden op een Gluren bij de Buren bustoer, of op een Lerend Netwerk. Lerend netwerk? Jazeker! Maar hoe en wat en voor wie maken we op 6 november bekend. Collega’s zijn keihard... Lees meer >>

NJi komt met top tien factoren voor een positieve ontwikkeling

21 oktober 2013
- Nieuwsbericht

In het document schrijft het NJi dat beleidsmakers zich tot voor kort altijd richtte op de preventie van risico’s en problemen in de ontwikkeling van kinderen. Sinds kort is er steeds meer aandacht voor factoren die een positieve ontwikkeling van kinderen bevorderen. Het gaat dus niet alleen om... Lees meer >>

Geef ICT de ruimte!

06 september 2013
- Nieuwsbericht

Er zijn tal van boeken geschreven over ICT, maar wat kunnen de gebruikers, leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, IB-ers, leerkrachten en vooral kinderen met deze bulk aan informatie? Is er überhaupt duidelijkheid? Om op die vragen antwoord te krijgen hebben Partou Kinderopvang, Stichting... Lees meer >>

Eeke Wervers: "Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen"

Eeke Wervers: "Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen"
03 september 2013
- Interview

Bezuinigingen hier, wegvallende subsidies daar. Niet alleen het onderwijs, maar ook de kunstsector heeft het momenteel lastig. Eeke Wervers van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst stelt echter dat lessen in kunst- en cultuur van groot belang zijn. “De Nederlandse... Lees meer >>

'Kunst en cultuur belangrijk voor brede ontwikkeling van kinderen'

'Kunst en cultuur belangrijk voor brede ontwikkeling van kinderen'
03 september 2013
- Nieuwsbericht

Eeke Wervers werkte ruim zes jaar bij Cultuurnetwerk Nederland, en werkt nu bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ze is projectleider bij dit gloednieuwe instituut, dat sinds 1 januari 2013 bestaat. Wervers: “Het LKCA is ontstaan na een fusie tussen... Lees meer >>

Kwaliteit kinderdagverblijven gestegen

28 juni 2013
- Nieuwsbericht

Het NCKO doet iedere vier jaar onderzoek naar de stand van zaken in de kinderopvang. Uit het onderzoek Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 is gebleken dat de stijging zichtbaar is op de alle drie de onderdelen van de... Lees meer >>

CBS: uitstroom kinderopvang groter dan instroom

24 juni 2013
- Nieuwsbericht

De uitstroom was in 2012 voor het eerst groter dan in 2011. Dat heeft te maken met de nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag. Door deze nieuwe regels maken minder ouders gebruik van de formele kinderopvang. In mei werd al bekend dat kinderen steeds vaker naar opa en oma gaan in plaats van naar... Lees meer >>

Ouders positief over VVE

14 juni 2013
- Nieuwsbericht

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat de Universiteit van Utrecht onderzoek heeft gedaan onder vierhonderd ouders. Hieruit is gebleken dat negentig procent van de ouders achteraf tevreden is over de effecten van VVE op de ontwikkeling van hun kind. En dat is opvallend, want een groot deel van de... Lees meer >>

Zoektocht naar afstemming in cultuureducatie

02 mei 2013
- Nieuwsbericht

In het voorwoord legt Annemieke Traag, gedeputeerde Cultuur en Cultuurhistorie, uit dat een jonge kennismaking met cultuur vaak een basis legt voor latere belangstelling voor kunst en cultuur en het doet ook een beroep op de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. “Datzelfde willen we ook... Lees meer >>

Zwakke scholen presteren beter, gemiddelde scholen verbeteren zich niet

29 april 2013
- Nieuwsbericht

In het rapport schrijft de Onderwijsinspectie dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in vier jaar tijd is gedaald van 10,6 procent naar 3,1 procent. Op deze voormalig zwakke scholen zijn zowel het onderwijsproces als de leerprestaties flink verbeterd, vaak tot boven het gemiddelde.  De... Lees meer >>

Buitenhek analyseert cijfers kinderopvang

03 april 2013
- Nieuwsbericht

De analyse van Buitenhek Management & Consult, die ook wel Kinderopvangmonitor 2013 wordt genoemd, is hier te... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com