Thema: Ouderbetrokkenheid

98 resultaten gevonden.

Ouderraadpleging bij wijziging schooltijden

14 april 2017
- Nieuwsbericht

Verschillende schooltijden mogelijk Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen richtlijnen of regels voor bedacht. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ook ruimte om te variëren met schooltijden.... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Het Speleon - Uden

Het Speleon - Uden
20 mei 2015
- Ambassadeur

In deze MFA (geopend in 2014) zijn - naast Het Speleon - ook nog Islamitische basisschool Bedir, drie soorten kinderopvang, sportmogelijkheden, een ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor mensen met dementie en een gezondheidscentrum te vinden. De scholen, kindfuncties en... Lees meer >>

Verslag NOT 2015

Verslag NOT 2015
09 februari 2015
- Verslag

“Mijn school werkt al intensief samen met de kinderopvang, maar ik vind het fijn om alle feiten op een rij te hebben,” was een veel gehoorde uitspraak bij de sessies van {Breed} op de NOT. Of: “Brede scholen en IKC’s zijn nieuw voor mij, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Sommige... Lees meer >>

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”
05 februari 2015
- Interview

Groningen is Onderwijsstad van het jaar 2014/2015, en de Groningse Vensterscholen bestaan dit jaar 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. Bovendien hebben zich de afgelopen tijd veel veranderingen voorgedaan in de... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Handreiking IKC-Raad

03 februari 2015
- Publicatie

De Handreiking IKC-Raad verkent de verschillende mogelijkheden binnen een IKC om de MR van de school en de OC van de opvang met elkaar te integreren.Door de verschillen in wetgeving tussen onderwijs en kinderopvang is het niet mogelijk om de verschillende organen simpelweg in elkaar te schuiven.... Lees meer >>

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang
02 februari 2015
- Nieuwsbericht

Een Kamermeerderheid lijkt echter voor het behouden van dit adviesrecht voor ouders te zijn. Morgen wordt hierover gestemd. Enkele Kamerleden geven aan het onlogisch te vinden dat ouders wel meer te zeggen krijgen over de kwaliteit, maar niet over de kosten.Daarnaast was er discussie over het... Lees meer >>

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015
17 november 2014
- Nieuwsbericht

Gemeenten kunnen de tabel van VNG gebruiken om de inkomensafhankelijke tarieven van peuterspeelzalen vast te stellen.Ouders die werken hebben daarnaast ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag hangt ook van hun inkomen af. Ouders die hier geen recht op hebben, kunnen in bepaalde gevallen toch... Lees meer >>

Kinderopvang: meer inspraak voor ouders en stijging toeslag

26 mei 2014
- Nieuwsbericht

Met de stijging van de kinderopvangtoeslag zijn de nieuwe maximale vergoeding voor de uurtarieven bekend. Voor de dagopvang bedraagt deze vergoeding 6,84 euro per uur, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro per uur. Het gaat om een stijging van resp. 14, 13 en... Lees meer >>

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014
- Nieuwsbericht

MFA Hoograven – UtrechtMFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er... Lees meer >>

Advies: 'Goede medezeggenschap in het onderwijs'

28 april 2014
- Nieuwsbericht

De PO-Raad stelt op haar website dat goede medezeggenschap bijdraagt aan goed onderwijs. “Goede medezeggenschap in het onderwijs is belangrijk, omdat het schoolbesturen scherp houdt en zo verbetert.” Om de medezeggenschap op scholen verder te ontwikkelen hebben PO-Raad, VO-Raad, de Algemene... Lees meer >>

Een volle tank

Een volle tank
15 april 2014
- Columns

Voor ons een mooie gelegenheid om met bezoekers in discussie te gaan over die aanpak. Om zo onze inzichten en kennis te vergroten. Het gezelschap bestond uit Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanzehogeschool te Groningen, Joke Kruiter, onderzoekster bij Oberon, collega van {breed} Tonny van der... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014
- Agendabericht

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis! Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het... Lees meer >>

Conferentie medezeggenschap

29 januari 2014
- Agendabericht

Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschap. Het orgaan denkt mee met het bestuur van de school en geeft adviezen over de plannen. De Algemene Onderwijsbond organiseert op woensdag 29 januari een conferentie over medezeggenschap. Deze bijeenkomst is voor voorzitters en vice-voorzitters van... Lees meer >>

Vermaledijde tien minutengesprekken

Vermaledijde tien minutengesprekken
20 januari 2014
- Columns

De bijeenkomst werd georganiseerd in Almere in het kader van Almere Onderwijsstad 2014. Doel van de avond was om in gesprek te gaan en om te komen tot een lijst van tien tips waaraan we - professionals, ouders, branche en ouderorganisaties - met elkaar aan zouden kunnen werken om ouderbetrokkenheid... Lees meer >>

Ouders geven tips om samenwerking met school en opvang te verbeteren

20 januari 2014
- Nieuwsbericht

Deze bijeenkomst vond plaats op dinsdagavond 14 januari en werd georganiseerd in het kader van Almere Onderwijsstad, door gemeente Almere in samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en Etuconsult. Ook vanuit LEAplus wordt aandacht besteed aan het betrekken van de omgeving bij de school. Veel... Lees meer >>

Praten over samenwerking tussen ouders en professionals

16 december 2013
- Nieuwsbericht

Ouders zijn op vele manieren betrokken bij de basisschool en de kinderopvangorganisatie van hun kinderen. Basisscholen hebben een medezeggenschapsraad en kinderopvangorganisaties werken met een oudercommissie. Ouders kunnen hier hun zegje doen over het gevoerde beleid en op die manier samenwerken... Lees meer >>

Toeval?

Toeval?
04 november 2013
- Columns

Op de één of andere manier zie ik dat nooit van tevoren aankomen. Er zijn ook zoveel leuke, boeiende en uitdagende klussen te doen. Om met de woorden van mijn zoon te spreken: YOLO! (Overigens was één van deze avonden een heel bijzondere. We namen afscheid van Margriet, onze... Lees meer >>

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013
- Nieuwsbericht

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com