Thema: Financiën

144 resultaten gevonden.

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Symposium 'Lessons Learned'

16 september 2015
- Nieuwsbericht

... Lees meer >>

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

Zo werken scholen steeds meer samen met andere partners en zijn er verschillende ontwikkelingen in de inrichting van het onderwijs, zoals meer gepersonaliseerd leren, de aansluiting tussen onderwijs en opvang of de vorming van integrale kindcentra (ikc’s), en het omgaan met de problematiek rondom... Lees meer >>

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten. Aanvragen... Lees meer >>

New York trekt 150 miljoen dollar uit voor brede scholen

New York trekt 150 miljoen dollar uit voor brede scholen
03 december 2014
- Nieuwsbericht

De Blasio zegt dat de modellen die in de 19e eeuw zijn opgezet niet meer stroken met de vaardigheden die we in de 21e eeuw nodig hebben. “Brede scholen geven vorm aan de waarden die aan het onderwijs ten grondslag liggen. Zij maken echt een verschil in de prestaties van leerlingen. (…) Brede... Lees meer >>

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

In bepaalde regio’s neemt het bevolkingsaantal, en daarmee ook het aantal kinderen, af. In die gebieden worden sommige scholen zo klein dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Hier wordt gezocht naar oplossingen om die scholen toch open te houden. Een manier die wordt voorgesteld is om scholen onder... Lees meer >>

Samenwerkingsverbanden betalen tot 2016 geen btw

Samenwerkingsverbanden betalen tot 2016 geen btw
29 oktober 2014
- Nieuwsbericht

De vrijstelling van btw geldt niet voor alles. Als, bijvoorbeeld, een coördinator van een school bij een samenwerkingsverband wordt gedetacheerd, krijgt het samenwerkingsverband wel een vrijstelling. Voor een schoonmaakbedrijf dat kosten in rekening brengt bij het samenwerkingsverband, geldt de... Lees meer >>

Kabinet komt met kwaliteitsimpuls voor primair onderwijs

14 juli 2014
- Nieuwsbericht

Het kabinet en de PO-Raad hebben in september 2013 het Nationaal Onderwijsakkoord ondertekend. Uit dit Onderwijsakkoord vloeien nu nieuwe afspraken voort. De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, zegt:  “We willen dat alle scholen zich ontwikkelen tot ambitieuze en lerende... Lees meer >>

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum
25 maart 2014
- Nieuwsbericht

Kindercampus De Vuurvogel-TilburgKindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en... Lees meer >>

Ruimte-OK start voorlichting overheveling onderhoud schoolgebouwen

14 maart 2014
- Nieuwsbericht

Vandaag de dag zijn gemeentes verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen. Zo beheren zij het budget voor het onderhoud. Per 1 januari 2015 verandert dat. Dan komt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen te liggen bij de schoolbesturen.  Veel scholen zitten... Lees meer >>

PO-Raad wil einde aan btw-regeling op brede scholen

28 februari 2014
- Nieuwsbericht

Er komen steeds meer brede scholen waar de medewerkers van de kinderopvang een handje helpen tijdens de lesuren. Ze gaan lezen met een clubje kinderen of helpen bij andere activiteiten. Door de huidige regelgeving moet is de school verplicht om 21 procent btw af te dragen voor de desbetreffende... Lees meer >>

Meer aandacht voor onderwijs en onderzoek

12 november 2013
- Nieuwsbericht

Het rapport werd onlangs aanboden aan de minister-president, Mark Rutte. De WRR maakt in het rapport duidelijk waar Nederland in de toekomst zijn brood mee moet verdienen. De raad stelt dat het economische beleid de afgelopen jaren voornamelijk gericht was op het bestrijden van de financiële... Lees meer >>

Honderd miljoen voor de kinderopvang

04 oktober 2013
- Nieuwsbericht

Het kabinet had het afgelopen jaar een flinke meevaller in de kinderopvangsector. Dat kwam mede doordat er steeds minder ouders gebruik maken van de kinderopvang. Daardoor hoeft de regering minder kinderopvangtoeslag uit te keren en had het een meevaller van zo’n honderd miljoen euro. Eerder... Lees meer >>

Prinsjesdag 2013 - gevolgen voor het onderwijs

19 september 2013
- Nieuwsbericht

Het onderwijs wordt ontzien in de rijksbrede taakstelling en het Nationaal Onderwijsakkoord zorgt ervoor dat er netto geld bijkomt voor leerlingen, docenten en scholen. Naast de €689 miljoen die vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord, wordt ook de prijsbijstelling (€204 miljoen) voor het... Lees meer >>

Scholen moeten leraren ontslaan

15 juli 2013
- Nieuwsbericht

De PO-raad schrijft op haar website dat steeds meer basisscholen door zogenoemde ‘stille bezuinigingen’ in de problemen komen. Scholen hebben te maken met stijgende vaste lasten, zoals de kosten voor de onderhoud van het schoolgebouw en werkgeverslasten. Bovendien krijgen scholen steeds minder... Lees meer >>

Aanvraag kinderopvangtoeslag loopt terug

13 juni 2013
- Nieuwsbericht

Het aantal kinderen waar de toeslag voor werd aangevraagd, daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met zeven procent. Dit komt mede doordat dat ouders die gezamenlijk meer dan 118.000 euro verdienen sinds 1 januari 2012 geen kinderopvangtoeslag meer krijgen voor hun eerste kind.  Uit de... Lees meer >>

Workshop ‘Kindcentrum van de Toekomst’

13 juni 2013
- Agendabericht

Deelnemers ontwikkelen tijdens deze workshop een eigen plan van aanpak om vorm en inhoud te geven aan het Kindcentrum. Ze formuleren hun eigen antwoorden op de vragen:  ‘Met welk opvang- en onderwijsaanbod bind ik ouders en kind? ‘ ‘Welke consequenties heeft dit voor de organisatie?’... Lees meer >>

Staatssecretaris wil samenwerking tussen kleine scholen bevorderen

30 mei 2013
- Nieuwsbericht

Met het besluit om kleine scholen open te houden, gaat Dekker in tegen het advies van de Onderwijsraad. Deze raad adviseerde onlangs om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen. Basisscholen die minder dan honderd leerlingen hebben, zouden gesloten moeten worden. Volgens cijfers zou... Lees meer >>

Kinderen gaan steeds vaker naar opa en oma

16 mei 2013
- Nieuwsbericht

Uit het onderzoek van Newcom research en Management Kinderopvang is gebleken dat dertig procent van de moeders met jonge kinderen de afgelopen zes maanden heeft besloten om de kinderopvang deels of zelfs helemaal stop te zetten. Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat moeders de opvang tegenwoordig op... Lees meer >>

Ouders kunnen misgelopen toeslag kinderopvang nog aanvragen

02 april 2013
- Nieuwsbericht

Als ouders te laat zijn met hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag, kunnen zij geld mislopen. Dat komt door de nieuwe regeling, die sinds 1 januari 2012 in werking is getreden. Daarin staat dat ouders alleen toeslag krijgen over de maand waarin ze de aanvraag doen en één maand daarvoor. Deze... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com