Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

30 maart 2017
- Nieuwsbericht

De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen de oproep,... Lees meer >>

Taskforce pleit voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs

Taskforce pleit voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs
28 maart 2017
- Nieuwsbericht

Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn daarmee het meest gediend. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf. Dat schrijft de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in zijn advies ‘Tijd om door te pakken’.  De Taskforce roept... Lees meer >>

De kwaliteit van de bso behouden

De kwaliteit van de bso behouden
05 september 2016
- Nieuwsbericht

Lees hier verder. Bron: Management Kinderopvang nr. 3 mei... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Conferentie Kind van Nature

Conferentie Kind van Nature
25 september 2015
- Agendabericht

Maar ook het onderwijs vergroent. Waar bijzondere scholen als Jenaplan en Vrije scholen natuur al langer een centrale plek geven in het curriculum vergroenen de laatste jaren ook reguliere scholen.Waarbij het accent ligt op de aanleg van het groene schoolplein.Er zijn inmiddels zelfs Integrale... Lees meer >>

Extra geld zorgt voor 7000 nieuwe banen in kinderopvang

08 september 2015
- Nieuwsbericht

Het kabinet trekt vanaf komend jaar 290 miljoen euro extra uit voor de kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat ouders met kinderen in de kinderopvang honderden euro’s per jaar meer toeslag krijgen. Het extra geld verbetert de financiële bereikbaarheid van de kinderopvang. Waarschijnlijk zullen... Lees meer >>

Kabinet wil alle peuters naar de kinderopvang

07 september 2015
- Nieuwsbericht

De maatregel is bedoeld voor peuters van wie niet beide ouders werken en die niet tot de zogenoemde doelgroepkinderen behoren, omdat er bij hen geen sprake is van een leer- en/of ontwikkelingsachterstand. In die situatie bestaat er over het algemeen geen recht op kinderopvangtoeslag. De 60 miljoen... Lees meer >>

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015
- Nieuwsbericht

Zo werken scholen steeds meer samen met andere partners en zijn er verschillende ontwikkelingen in de inrichting van het onderwijs, zoals meer gepersonaliseerd leren, de aansluiting tussen onderwijs en opvang of de vorming van integrale kindcentra (ikc’s), en het omgaan met de problematiek rondom... Lees meer >>

Van Slakkenhotel tot natuurBSO

23 juli 2015
- Nieuwsbericht

Marc Veekamp en Bowine Wijffels brengen met ‘Van Slakkenhotel tot natuurBSO’ de ontwikkelingen van de afgelopen decennia in woord en beeld. Wat is Groene kinderopvang?, Waarom Groene kinderopvang?, Hoe geef je Groene kinderopvang vorm? Al deze vragen worden uitvoerig beantwoord en het proces... Lees meer >>

Nieuwe functie ambassadeur Nicole Hanegraaf

17 juli 2015
- Ambassadeur

De Ontdekking is één centrum voor onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting. Er is één visie, er zijn gezamenlijke doelstellingen en deze vinden hun weg in het pedagogische en didactische beleid op zowel de opvang als op de basisschool. Binnen het hele centrum wordt gewerkt... Lees meer >>

Kwaliteitseisen kinderopvang gaan verder omhoog

13 juli 2015
- Nieuwsbericht

Asscher beschrijft in zijn brief acht onderwerpen die volgens hem verbetering behoeven. Zo moeten opvangorganisaties de ontwikkeling van kinderen goed volgen, rapporteren en periodiek bespreken met de ouders. Asscher wil in de kinderopvang mentoren aanstellen als aanspreekpunt voor zowel ouders als... Lees meer >>

Kindcentrum De Ark - Vlaardingen

Kindcentrum De Ark - Vlaardingen
30 juni 2015
- Ambassadeur

De wijk Holy kent een zeer gemêleerde populatie en dit vormt voor het IKC meteen de grootste uitdaging. Circa een kwart van het aantal bewoners is allochtoon. Naast hoogopgeleiden kent de wijk ook veel laag opgeleide bewoners. Dit uit zich in grote verschillen en problemen m.b.t. het leren en... Lees meer >>

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een nieuwe voorzitter

01 juni 2015
- Nieuwsbericht

“Wij willen in onze economie duurzaam investeren en al het menselijke kapitaal benutten”, stelt Houwen. Volgens de nieuwe voorzitter is kinderopvang daarvoor een basisvoorwaarde, voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Houwen was de afgelopen jaren in verschillende functies actief in... Lees meer >>

KINDwijzer verlegt focus naar integrale kindvoorzieningen

29 mei 2015
- Nieuwsbericht

KINDwijzer moet een kennisplatform worden voor kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Dit houdt kortgezegd in dat er toegewerkt wordt naar een integrale visie op kindontwikkeling. In een paar jaar tijd is de kinderopvangbranche enorm veranderd. Overnames,... Lees meer >>

Uitgaven kinderopvang nog lager uitgevallen in 2014

29 mei 2015
- Nieuwsbericht

Het effect van de  vraaguitval in de kinderopvang is onderschat, gaf Minister Asscher al eerder toe aan het kabinet. Het kabinet was in het najaar van 2014 te optimistisch. Gedacht werd aan 200 miljoen euro teveel op de begroting voor kinderopvang. Uiteindelijk is dat dus 309 miljoen euro. Dit... Lees meer >>

Op korte termijn meertalige buitenschoolse opvang mogelijk

20 mei 2015
- Nieuwsbericht

De bso mogen dan voor maximaal 50% van de tijd dat ze geopend zijn opvang opvang in een van de drie talen aanbieden. Kinderen gaan gemiddeld 38 uur per maand naar de bso. Asscher zoekt op deze wijze aansluiting bij ontwikkelingen in het primair onderwijs waar het mogelijk wordt om een deel van de... Lees meer >>

Peuters meer ondersteunen in leerontwikkeling

21 april 2015
- Nieuwsbericht

Pedagogisch medewerkers reageren goed op signalen van kinderen. Ze hebben aandacht voor de behoeften van kinderen en er heerst een prettige sfeer in de groep. Dit wordt ook wel de ‘emotionele kwaliteit’ genoemd en die is in Nederland volgens internationale criteria prima op orde. Tegelijkertijd... Lees meer >>

Het jonge kind - PO-Raad

14 april 2015
- Literatuur

Het jonge kindDe rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatieVerhalen uit de praktijk De PO-Raad zet zich in voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zo’n voorziening legt de basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Al geruime tijd werken onderwijs,... Lees meer >>

Week van het Jonge Kind

Week van het Jonge Kind
12 april 2015
- Agendabericht

De Week van het Jonge Kind is van oorsprong Amerikaans en wordt voor de derde keer in Nederland georganiseerd. Iedereen die betrokken is bij de opvoeding, ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind is uitgenodigd om aan deze week mee te doen. U kunt zelf laten zien wat u belangrijk... Lees meer >>

Onderwijs en kinderopvang samen op studiereis

08 april 2015
- Redactioneel artikel

“Wat het effect kan zijn van een gezamenlijke studiereis moet je niet onderschatten”, zegt Martijn van der Kroef, directeur-bestuurder van KinderRijk, de grootste kinderopvangorganisatie in Amstelveen (dagelijks 3000 kinderen in dagopvang en bso). Martijn nam onlangs het initiatief voor een... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com