Thema: Huisvesting

168 resultaten gevonden.

Green Deal Scholen helpt schoolbesturen op weg

11 november 2016
- Nieuwsbericht

... Lees meer >>

Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020

26 september 2016
- Nieuwsbericht

Het kan beter voor onze kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de maatschappij van morgen. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Kindcentra 2020, een initiatief van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhulp en wethouders, pleit voor een... Lees meer >>

Bouwen vanuit de TCO-benadering: casus IKC-Ulft

04 september 2016
- Nieuwsbericht

Na een knallende opening door kinderen van De Oersprong ging dagvoorzitter Ingrid de Moel, op basis van de tijdlijn van het project, in gesprek met de betrokkenen. Hoe ontwikkelden zij het concept en hoe hebben zij dit proces ervaren? Welke leerpunten zijn mee te geven en waar moeten de deelnemers... Lees meer >>

Integrale kindcentra

Integrale kindcentra
04 september 2016
- Nieuwsbericht

Lees hier verder. Bron: Stedebouw & Architectuur nr. 6 oktober... Lees meer >>

Integrale kindcentra

Integrale kindcentra
04 september 2016
- Achtergrondartikel

... Lees meer >>

'Brede scholen voor betere doorstroom'

'Brede scholen voor betere doorstroom'
11 juli 2016
- Nieuwsbericht

Overstappen en doorstromen Brede scholengemeenschappen moeten het makkelijker maken voor leerlingen om tussentijds op te stromen, maar ook om na het behalen van het diploma door te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of havo naar vwo. ”Op die manier kan ook een verkeerde keus op... Lees meer >>

Symposium: Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw!

10 juni 2015
- Agendabericht

Voor wie bestemdStaat u als school en/of kinderopvangorganisaties voor de keuze ‘nieuwbouw of vernieuwbouw’ of heeft u al voor een verbouwing gekozen, maar weet u nog niet precies hoe u dit kunt aanpakken? Wat zijn de mogelijkheden om te gaan verbouwen? Waarom zou de keuze om de bestaande bouw... Lees meer >>

Het Speleon - Uden

Het Speleon - Uden
20 mei 2015
- Ambassadeur

In deze MFA (geopend in 2014) zijn - naast Het Speleon - ook nog Islamitische basisschool Bedir, drie soorten kinderopvang, sportmogelijkheden, een ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor mensen met dementie en een gezondheidscentrum te vinden. De scholen, kindfuncties en... Lees meer >>

Bouwstenen voor Sociaal: Bijeenkomst energiezuinige en duurzame onderwijshuisvesting

15 april 2015
- Agendabericht

Aanscherpen van de vraag Door die veelheid aan info en acties van buiten is het ook lastig de eigen vraag helder te krijgen. Daarbij is er nogal wat veranderd nu schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk zijn geworden voor het buitenonderhoud van een over het algemeen verouderde... Lees meer >>

Ruimte-OK - (Anders) Financieren

19 januari 2015
- Literatuur

Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) stelde de brochure ‘(Anders) financieren’ op. Deze dient als hulpmiddel voor schoolbesturen bij het inzicht krijgen in financieringsvormen en –mogelijkheden.Download de brochure hier.Voor de meest actuele informatie kunt u... Lees meer >>

Bouwstenen presenteert Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015

19 januari 2015
- Nieuwsbericht

De agenda bevat acht punten waarop het werkveld het komend jaar vooruit wil komen. Zeker zeven daarvan zijn ook zeer relevant voor onderwijsorganisaties, gezien de gewenste vernieuwing in het onderwijs (2032), het krimpend aantal leerlingen en het terugdringen van de exploitatiekosten. Deze punten... Lees meer >>

SterrenBSO - Schakelproject

27 november 2014
- Goed voorbeeld

Begin 2015 gaat het schakelproject van de SterrenBSO van start. Hierbij worden klaslokalen na schooltijd omgetoverd in speelruimtes, zodat ze voor de BSO kunnen worden gebruikt. Ciske van Oosterhout, directeur van kinderopvangorganisatie De Regelfee in Utrecht (waar de SterrenBSO’s onder vallen),... Lees meer >>

Lex Staal:“Wintersport lijkt soms belangrijker dan kinderopvang”

Lex Staal:“Wintersport lijkt soms belangrijker dan kinderopvang”
27 november 2014
- Thema's rond IKC en brede school

Bij kinderopvang wordt vaak gedacht aan oppascentrales. Zorgelijk en onterecht, vindt Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, in gesprek met Bouwstenen voor Sociaal. Hij ziet een maatschappelijke discussie over kinderen van 0-4 jaar als voorwaarde om een eind te maken aan de... Lees meer >>

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen
05 november 2014
- Nieuwsbericht

Alle partijen (PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, VNG, en de ministeries van BZK, EL&I, I&M en OCW) zetten zich in om belemmeringen voor een duurzame schoolomgeving weg te nemen. De PO-Raad en VO-Raad gaan schoolbesturen aanmoedigen hun energieverbruik in kaart te brengen en... Lees meer >>

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet
27 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Al meerdere jaren geniet de Woningwet veel (politieke) belangstelling. De regering heeft veel aandacht besteed aan het inperken van het werkterrein van woningcorporaties om zo de financiële risico’s te beperken. Woningcorporaties houden zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van... Lees meer >>

Regiobijeekomsten overheveling buitenonderhoud

08 oktober 2014
- Agendabericht

Ruimte-OK organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de PO-Raad. Scholen en gemeenten krijgen op de regiobijeenkomsten uileg over de wetswijziging overheveling buitenonderhoud. Er is namelijk een nieuwe rolverdeling tussen gemeenten en... Lees meer >>

Beoordeel je schoolgebouw

25 september 2014
- Nieuwsbericht

Sinds 2009 is er veel te doen geweest over de kwaliteit van schoolgebouwen. Er waren klachten over onder andere een gebrek aan frisse lucht, asbest en de uitgaven van gemeenten. Schoolbesturen gaven in 2012 ongeveer € 2,6 miljard uit aan verbouwing, onderhoud, schoonmaak, verwarming en... Lees meer >>

Ruimte-OK zet Leergang Samenwerken Kindcentrum door

07 juli 2014
- Nieuwsbericht

Schooldirecteuren en managers uit de kinderopvang die samen een kindcentrum willen opzetten, kunnen deelnemen aan deze leergang. Er zijn vier bijeenkomsten waarop alle facetten van het kindcentrum besproken worden. In de eerste bijeenkomst staan de pedagogische visie en de doorlopende leerlijn... Lees meer >>

Gluren bij de buren Krimp - De aanpak in de Achterhoek

16 juni 2014
- Nieuwsbericht

Wehl ligt in het oosten van het land, in de buurt van Doetinchem. Alle steden in dit gebied hebben te maken met krimp. Jonge volwassenen verhuizen naar de grote stad en laten de senioren achter. De aanwas van nieuwe schoolgaande kinderen is gering en zal de komende jaren alleen maar afnemen. De... Lees meer >>

Nieuwe website over verbouwing scholen en kindcentra

03 juni 2014
- Nieuwsbericht

Is uw school of kindcentrum aan een verbouwing toe? Kijk dan eens op www.scholenbouwatlas.nl. Op deze website van Ruimte-OK staan genoeg voorbeelden van verbouwde scholen. Voor scholen die aan een verbouwing toe zijn, kan het fijn zijn om eens op een andere school te kijken. Hoe gaat de verbouwing... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com