Thema: Zorg

http://ecoles-unesco-quebec.org/?=english-essay-writers 45 resultaten gevonden.

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs
01 december 2011
- Redactioneel artikel

help with college paper writing Op 29 november 2011 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Een goed moment om een aantal zaken rondom Passend Onderwijs op een rijtje te zetten.  In het wetsvoorstel staat dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben op school, in de toekomst een zo goed... Lees meer >>

Het Wonderwoud - Zwolle

12 oktober 2011
- Ambassadeur

write my english paper for me Het Wonderwoud is in 2003 gestart als eerste Zwolse Brede School. De school vindt dat er een doorgaande lijn moet zijn in opvoeding, ontwikkeling en educatie. Het Wonderwoud werkt samen met alle instellingen in de wijk die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Partners van Het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Plusopvang ontwikkelingen en financiering

21 september 2011
- Literatuur

http://bredeschool.nl/?=essay-writer-service Opvang van kinderen met een zorgbehoefte krijgt in sterk toenemende mate aandacht binnen kindercentra en bij pedagogisch medewerkers. Met veel enthousiasme en bevlogenheid wordt geprobeerd die kinderen een plek te geven in de opvang.  Wat echter steeds weer opduikt als struikelblok voor het... Lees meer >>

Brede school De Kern - Hardenberg

01 juni 2011
- Ambassadeur

top essay writing services Openbare basisschool De Kern en Christelijke basisschool de MarsWeijde hebben beide een plek gevonden in de multifunctionele accommodatie de Matrix. Sinds 2007 zijn de scholen gevestigd in dit markante gebouw in de wijk Marslanden. De brede school wordt bezocht door leerlingen uit de kern van... Lees meer >>

Stam, P.M. & Yperen, T.A. van - Opvoeden versterken

18 maart 2011
- Literatuur

where to buy essays November 2010Onafhankelijk advies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de schrijvers van deze notitie gevraagd advies uit te brengen over de consequenties die te voorzien zijn bij het realiseren van onderstaande ambities: Een... Lees meer >>

NJi - Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

18 maart 2011
- Literatuur

need help writing scholarship essay Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek.Yperen, T. van, en Y. van Westering Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de... Lees meer >>

Woudenberg, A van - 'Werken aan het CJG'

18 maart 2011
- Literatuur

'De regering heeft bepaald dat iedere gemeente in 2011 de beschikking moet hebben over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierdoor kunnen zowel ouders, kinderen als jeugdigen makkelijker en sneller dan voorheen informatie, advies of hulp krijgen. "Werken aan het CJG" is geschreven... Lees meer >>

Brede School Zuiderbreedte - Hoogeveen-Zuid (PO)

17 februari 2011
- Ambassadeur

De participanten in Hoogeveen zijn de scholen, de kinderopvang, welzijn, peuterspeelzalen, bibliotheek, regionale opleidingscentra en jeugdzorg. In Hoogeveen is de eerste Brede School in 2006 gestart, de tweede in 2009 en de derde volgt in 2011. De Brede School Zuiderbreedte is in september 2006... Lees meer >>

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma

InnovatieNetwerk - Argumentenkaart Nationaal Schoollunchprogramma
18 januari 2011
- Publicatie

InnovatieNetwerk heeft met verschillende partijen gewerkt aan een overzicht van voor- en tegenargumenten voor een nationaal schoollunchprogramma.De kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met deskundigen, waaronder onderzoekers, ambtenaren en ouders. Ook {Breed} was betrokken bij de... Lees meer >>

Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg - Samen school maken

Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg - Samen school maken
16 december 2010
- Literatuur

Zorg en onderwijs kunnen heel goed gezamenlijk problemen van kinderen opsporen en voorkomen. Dit laat de brochure ‘Samen school maken’ aan de hand van negen voorbeelden zien.De brochure toont hoe gezondheidsorganisaties en scholen georganiseerd samen kunnen werken om iets te betekenen voor... Lees meer >>

Interview met Ingrid Kluvers

Interview met Ingrid Kluvers
04 november 2010
- Interview

“Ik hoop dat mijn boek voor een aantal lezers een positieve steun in de rug is” Ingrid Kluvers was vijf jaar hoofdredacteur van Tina, onder haar leiding werd dit meidenweekblad niet alleen uitgebouwd tot een multimediaal platform, maar werd er bovendien regelmatig aandacht besteed aan... Lees meer >>

Pierre Wind

Pierre Wind
09 oktober 2009
- Interview

Wél seksuele voorlichting, waarom geen eetvoorlichting? Onlangs lieten we een aantal experts aan het woord over gezonde voeding en de brede school. Ook topkok en eetgoeroe Pierre Wind heeft zo zijn ideeën over eten op de (brede) school. Wind zet zich al jaren in voor gezond eten in het... Lees meer >>

Hans Rutten - InnovatieNetwerk

Hans Rutten - InnovatieNetwerk
05 oktober 2009
- Interview

'Met een boterham in de klas kom je niet ver' Hans Rutten van InnovatieNetwerk heeft niet zo veel met gezonde voeding. Hij heeft meer met goede voeding. Ook denkt hij dat McDonalds en Kentucky Fried Chicken goede kanten hebben. Daar kan een brede school van leren, denkt hij. Welke goede kanten... Lees meer >>

Ruimte voor gezond eten op de brede school

Ruimte voor gezond eten op de brede school
28 september 2009
- Interview

De theorie dat goede leerprestaties verband houden met goede voeding, lijkt binnen het onderwijs aanhangers te winnen. Vandaar dat er meer aandacht is voor een gezonde maaltijd. Wat is de taak van de school als het gaat om goede voeding? Welke taak is er weggelegd voor brede scholen? BredeSchool.nl... Lees meer >>

Wedstrijd De Gezonde Schoolkantine

14 september 2009
- Redactioneel artikel

Met een gezonde schoolkantine is geld te verdienen. Het Voedingscentrum stimuleert ideeën voor gezond eten in de kantine met een Stimuleringsprijs van 10.000 euro. Het gaat om scholen in het middelbaar onderwijs.Om goede resultaten te kunnen halen, is een goede basis nodig. Gezond eten kan helpen... Lees meer >>

Belot, Michele e.a. - Healthy School Meals and Educational Outcomes

07 september 2009
- Onderzoek

Brits onderzoek naar schoolmaaltijden en onderwijs.  In 2004 startte chefkok Jamie Oliver een grote campagne om de kwaliteit van schoolmaaltijden op scholen in Engeland te verbeteren. Dit document gebruikt de eigenschappen van deze campagne om de effecten van een gezonde schoolmaaltijd op de... Lees meer >>

Tandem Welzijn - de kinderhuiskamer in de brede school

26 februari 2009
- Literatuur

Handboek de kinderhuiskamer in de brede school Een voorziening voor kinderen en ouders in de wijk / G. Hartman; L. Schreuder; ... [et al.], Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. - Nijmegen : Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2008 De kinderhuiskamer in Nijmegen is een door Tandem opgezet... Lees meer >>

Pet je Af - Daan van de Voort

Pet je Af - Daan van de Voort
04 augustus 2008
- Interview

"Ik wil wel meer zien dan de alleen de Weberstraat", stond er op het sollicitatieformulier van een leerling van weekendschool Pet'je af uit Amersfoort. Die kreet illustreert meteen de reden dat Walter Roza en Daan van de Voort twee jaar geleden het project opstartten. De Pabostudenten... Lees meer >>

Tijd voor eten Doris Voss

Tijd voor eten Doris Voss
10 juni 2008
- Interview

"Leskeukens kunnen in de toekomst niet meer uitsluitend worden gebouwd in nieuwe Regionale Opleidingscentra (ROC's), maar ook - aanvullend - in toekomstige brede scholen. Dat is een mooie kans voor studenten, die dan  'echt' koken voor de leerlingen van de brede school. De leerlingen... Lees meer >>

DeOosterweide Gouda

22 mei 2008
- Interview

Brede basisschool De Oosterweide in Gouda staat bekend om haar op het menselijk biologisch ritme gebaseerde lesrooster. In 2010 gaat de school terug naar het Wilsonplein, om daar samen met onder meer een Centrum voor Jeugd en Gezin, een buurtservicecentrum, een peuterspeelzaal, een... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com