Thema: Ouderbetrokkenheid

53 resultaten gevonden.

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden
02 november 2012
- Ambassadeur

... Lees meer >>

MFA De Spil - Heerenveen

MFA De Spil - Heerenveen
12 oktober 2012
- Ambassadeur

In de accommodatie zitten de Openbare basisschool Het Slingertouw, de Christelijke basisschool De Burcht, kinderopvangorganisatie Kinderwoud, Stichting Talant - een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Caleidoscoop - een... Lees meer >>

Mariaschool - Rotterdam

21 september 2012
- Ambassadeur

Talentenontwikkeling. Daarover gaat het op de Mariaschool. Onder het motto ‘'Samen voor het talent van uw kind'’ zoekt de school bij alle kinderen naar hun talenten. Ouders worden daar zoveel mogelijk bij betrokken. ArrangementschoolDe Mariaschool staat in de Rotterdamse wijk Spangen... Lees meer >>

IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen

19 september 2012
- Achtergrondartikel

“Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien” In het nieuwe gebouw van het Kindcentrum Willem Alexander in Vlaardingen werken een basisschool, een peuterspeelzaal, de kinderopvang en de openbare bibliotheek samen. Het personeel werkt samen als één team om de... Lees meer >>

BS De Kameleon - Terneuzen

17 september 2012
- Ambassadeur

Kind & Buurtcentrum De Kameleon ‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’ Sinds maart 2009 is De Kameleon een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden zodat ieder kind zich kan ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de... Lees meer >>

Kader Primair - Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum

31 juli 2012
- Publicatie

Op het kindcentrum de Hoven in Rosmalen werken kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO samen. De medezeggenschapsraden komen bijeen in een tienkoppige Kindcentrumraad. Dit zorgt ervoor dat ouders veel meer bij het centrum betrokken zijn. Lees het artikel over De Hoven (Kader Primair 9... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

Radboud Universiteit Nijmegen - Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt

Radboud Universiteit Nijmegen - Brug naar de toekomst. Partnerschap Ouders, school en buurt
05 juli 2012
- Literatuur

Scholen functioneren effectiever wanneer ouders, school en buurt nauw bij elkaar betrokken zijn. Naar aanleiding van dit thema stelde Frederik Smit in de serie Meesterklasbijdragen een bundel op. Diverse deskundigen die aanwezig waren bij de scholing die het Expertisecentrum ITS vorig jaar... Lees meer >>

Masterclass 'Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief'

22 mei 2012
- Verslag

Op vrijdag 20 april 2012 kwam {Breed} met een twintigtal ambassadeurs bij elkaar op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het thema van deze dag luidde ‘Brede school: recente ontwikkelingen in Nederland en internationaal perspectief’. Aan het begin van de middag... Lees meer >>

Luc de Vries: Kijk niet naar morgen, maar naar overmorgen

Luc de Vries: Kijk niet naar morgen, maar naar overmorgen
15 mei 2012
- Interview

Al dertig jaar werkt Luc de Vries in de onderwijs- en opvangsector. Niet als leraar, maar als onderwijsorganisator. Voortdurend richt hij zich op de toekomst. Samen met drie partners lanceerde hij het nieuwe onderwijsconcept Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT), ook wel bekend als Steve... Lees meer >>

Hogeschool Utrecht - Opvoeden en ontmoeten in de wijk

Hogeschool Utrecht - Opvoeden en ontmoeten in de wijk
08 mei 2012
- Onderzoek

De stichting ABC en de Hogeschool Utrecht startten in oktober 2010 met subsidie van de provincie Utrecht een onderzoek over de pedagogische afstemming tussen de betrokkenen op brede scholen. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport met vruchtbare resultaten. Het onderzoek werd afgenomen bij... Lees meer >>

CBS De Schakel - Utrecht

CBS De Schakel - Utrecht
27 april 2012
- Ambassadeur

Basisschool De Schakel in Overvecht werkt hard aan ouderbetrokkenheid. Er is een speciale coördinator en een werkgroep die over dit thema gaan. Verder organiseren ze maandelijks een Vaderdenktank. Met het hele team investeert Basisschool De Schakel in kinderen én ouders. De intern begeleider van... Lees meer >>

OBS Dorus Rijkers - Amsterdam

12 september 2011
- Ambassadeur

De Dorus Rijkersschool bestaat sinds 1965 en is gesitueerd in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. De school is een Daltonschool in oprichting en gehuisvest in één hoofdgebouw en twee special units. De Voorschool bevindt zich op loopafstand van de school. In augustus 2015 hopen we het... Lees meer >>

De Polsstok - Amsterdam

09 augustus 2011
- Ambassadeur

In Amsterdam Zuidoost zijn tien brede scholen. Iedere buurt heeft er wel één. De Brede School waar De Polsstok deel van uit maakt is de DE Brede School (van de wijk DE). Binnen de DE Brede School werken drie scholen (de levensbeschouwelijke Polsstok, de openbare Bijlmerhorst en de Islamitische As... Lees meer >>

PCBS De Diamant Apeldoorn (PO)

22 februari 2011
- Ambassadeur

PCBS De Diamant is één van de 29 scholen voor protestants christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. Deze scholen behoren tot de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Apeldoorn. PCBS De Diamant is mede dankzij alle brede school activiteiten een centrale plek in de... Lees meer >>

Een tuin voor alle kinderen

31 januari 2011
- Goed voorbeeld

Natuur- en milieueducatie speelt op veel (brede) scholen een belangrijke rol. Het heeft tot doel kinderen bewuster te maken van de natuur, zodat ze er ook voorzichtiger mee omgaan. In Assen-Oost namen enkele enthousiaste ouders het initiatief voor een Kindertuin. Hier leren kinderen onder... Lees meer >>

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen

Arnhemse brede scholen - Een wereld te winnen
08 november 2010
- Literatuur

Brochure met informatie over de brede scholen in Arnhem.  In deze uitgave leest u alles over de geschiedenis van de brede school in Arnhem. Waarom koos de gemeente uiteindelijk voor brede scholen en voor wie levert de brede school nu eigenlijk wat op?  De brochure geeft bovendien... Lees meer >>

Praktijkdag Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Praktijkdag Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
08 juli 2010
- Verslag

{Breed} organiseerde op 22 juni de vierde en tevens laatste praktijkdag van dit schooljaar. Het thema was: ‘Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs’. Gastheer Arno Tavenier heette de deelnemers welkom op het G.K. van Hogendorp in Rotterdam. Dieuwke Fokkema van {Breed} opende de middag,... Lees meer >>

Langedijk - Communiceren met ouders? Maak er werk van!

Langedijk - Communiceren met ouders? Maak er werk van!
22 april 2010
- Literatuur

Goed gestructureerde en heldere communicatie vanuit de doelstellingen van deorganisatie is een aandachtspunt dat hoog op de ranglijst dient te staan vaneen ieder die wil dat er positief wordt geoordeeld over de kinderopvang waar hij of zij werkt. Aggy Langedijk heeft in Communiceren met ouders?... Lees meer >>

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Ouderbrochure

Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Ouderbrochure
15 april 2010
- Literatuur

Er zijn in Nederland al ongeveer 1.200 Brede basisscholen en ruim 400 Brede Scholen voor voortgezet onderwijs. De verwachting is dat die aantallen de komende jaren flink gaan toenemen. De Brede School is ook voor ouders belangrijk, omdat zij er nu al mee te maken hebben of omdat ze er in de... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com