Thema: Huisvesting

Neergestort

28 januari 2013

Als we de vliegtuigbouw zo zouden aanpakken als de scholenbouw, zou er elk kwartier een vliegtuig neerstorten. Vorige week zat ik tegenover de man die deze zin uitsprak, Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder, voormalig hoogleraar integraal ontwerpen aan de TU Delft.

In november 2011 publiceerde hij zijn nieuwe boek ”Legolisering van de bouw, industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld”. Hij schrijft en spreekt gepassioneerd over “Living Buildings” en het daarbij horende evolutionair bouwen dat een einde zou kunnen maken aan de zeer slechte prestaties van zowel de nationale als de internationale bouw ten aanzien van duurzaamheid. 

Ik denk dat mensen als Hennes de Ridder daar waar het gaat om het ontwerpen en bouwen van scholen voor een noodzakelijke verfrissing van alles rondom scholenbouw kan zorgen. En dan vooral in de betekenis van scola, liefhebberij, studie en vrije tijdsbesteding. Als ik in het land kijk hoe tijdrovend generaties besturen, directeuren, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw werken, en wat dat dan uiteindelijk oplevert voor de gebruikers, kun je je afvragen of dat niet anders kan. Of zelfs anders moet. Iedere keer opnieuw moet het wiel opnieuw uitgevonden worden, zo lijkt het wel. 

Hoe staat het met de oproep van de voormalig rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol, aan ouders om ten strijde te trekken tegen de veel te kleine ruimtes, het erbarmelijk slechte klimaat en de luchtkwaliteit in de schoolgebouwen van hun kinderen? Zelf heb ik wel eens geroepen dat de kinderen in een klas over minder vierkante meters beschikken dan kistkalveren. Reken maar na! Wat is er gebeurd met het alarmerende rapport van de PO raad, “Frisse scholen”? Het is maar de vraag of al die jarenlange inzet ook leidt tot betere schoolgebouwen.

Wat mij betreft mag het traditionele denken over scholenbouw wel eens doorbroken worden. Zo’n uitspraak van Hennes de Ridder prikkelt en zet je op een mooie, maar ook realistische manier aan het denken. Zijn ideeën hebben mij de rest van de week in ieder geval op een plezierige manier bezig gehouden. Op 7 februari organiseren wij een middag over brede schoolgebouwen. De bijeenkomst “Bouwen voor kinderen” is speciaal voor liefhebbers van goede gebouwen voor kinderen. Hennes de Ridder verzorgt daar een lezing. We gaan met hem en elkaar in discussie, we bekijken een mooie locatie en we brengen gebruikers en architecten bij elkaar. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De bijeenkomst is gratis. Naderhand zullen we over deze bijzondere bijeenkomst uitgebreid publiceren. Alle informatie vindt u hier. Nadrukkelijk hoop ik dat deze middag bijdraagt aan betere gebouwen, want één ding weet ik zeker: kinderen, en de professionals die er werken, verdienen het beste gebouw ter wereld. Ik hoop u te zien op 7 februari.

Job van Velsen, projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen

jobvanvelsen@bredeschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com