Thema: Sport & Bewegen

Bijeenkomst Gezonde School

12 juni 2015

Wat kunnen wij leren van onze Vlaamse en Schotse buren op het gebied van Gezonde School? Inspirerende internationale sprekers vertellen erover tijdens twee bijeenkomsten. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad organiseert deze bijeenkomsten op 21 april en 12 juni. Meld u nu aan en doe inspiratie op!

In Nederland zijn steeds meer scholen actief met de Gezonde School-aanpak. Dit is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. Op een Gezonde School presteren leerlingen/studenten beter en werken docenten beter. Wat kunnen we leren van onze buren? Hoe wordt Gezonde School daar bestuurlijk en beleidsmatig gedragen? Hoe gaan ze om met werkdruk, sociale veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs? Onze Vlaamse en Schotse buren vertellen tijdens de twee bijeenkomsten over hun ervaringen, leerpunten en valkuilen rond Gezonde School.

Doel
Het doel van beide bijeenkomsten is het vergroten van inzicht in en toepasbaarheid van bestuurlijke, beleidsmatige en inhoudelijke aspecten rond de Gezonde School-aanpak in Vlaanderen en Schotland voor Nederland.

Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onderwijsbestuurders, schoolleiders, docenten en medewerkers van landelijke en regionale onderwijsorganisaties en GGD-en. Het programma is relevant voor het po, vo en mbo.

vrijdag 12 juni 2015: Gezonde School in Schotland, leren van de buren

Locatie:            Papendal, Arnhem (tijdens het PO-Raad congres ‘De kennis van morgen’)

Tijd:                 14.30 – 15.45 uur, met vanaf 16.15 uur informeel overleg

Sprekers:         Suzanne Hargreaves, Education Scotland, coördinator Gezonde School

Suzanne Hargreaves geeft een workshop over ‘Health and wellbeing’ in het Schotse curriculum. Naast de brede invoering van Gezonde School in Schotland vanaf het begin van de 21e eeuw is nu een complete herziening van het curriculum ingevoerd. Alle scholen zijn Gezonde School. Ze vertelt over de Schotse successen en valkuilen.

Kosten voor deelname
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers per bijeenkomst. Meld u dus snel aan!

Aanmelden
U meldt zich voor een of beide bijeenkomsten aan door een mail te sturen naar Goof Buijs (g.buijs@cbo.nl). Vermeld in deze mail uw naam, functie en organisatienaam.

Als u zich inschrijft voor deelname aan het PO-Raad congres op 12 juni kunt u uw voorkeur voor de workshop ‘Gezonde School in Schotland, leren van de buren’ aangeven.

Gezonde School Studiereis naar Schotland
De twee bijeenkomsten zijn een voorbereiding op de Gezonde School-studiereis  naar Schotland van 20 tot en met 24 september 2015. Deelnemers krijg een uniek kijkje in de Schotse keuken. Hoe hebben gezondheid en welzijn een centrale plek in het onderwijs gekregen? De kosten van de studiereis bedragen €1995. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar Marleen Kessel van Arko Sportsmedia, de organisator van de studiereis: marleen.kessel@sportsmedia.nl. De website over deze studiereis is vanaf half april beschikbaar.

Meer informatie
Goof Buijs, expert Gezonde School van de Onderwijsagenda SBGL, CBO: g.buijs@cbo.nl of 030-284 3936.

Delen:

javhide.com sexsut.com