Thema: Zorg

Brede school Het Meesterwerk - Almere

23 oktober 2012

http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help

Het Meesterwerk is een openbare brede basisschool voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De dagopvang, tussenschoolse en voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door La Luna. Zo'n 80 leerlingen maken per week gebruik van de voor- en naschoolse opvang. Welzijnsorganisatie De Schoor gaat over de peuterspeelzaal in Het Meesterwerk. Op Het Meesterwerk zijn tal van naschoolse activiteiten. En dat alles onder één dak in een mooi nieuw gebouw dat open is van 7.00 tot 19.00 uur.

 

source link http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap Samenwerken aan betekenisvol leren in en met de buurt.

 

what is the best essay writing service Middenin de wijk
Er zitten ongeveer 400 leerlingen op de brede basisschool die gelegen is in de wijk Tussen de Vaarten Zuid in Almere.  In de wijk zijn huur- en koopwoningen, waardoor er een mix van bewoners is komen te wonen. De school staat middenin een woonwijk en bovenop het schoolgebouw zijn zelfs dertig appartementen gebouwd. Woningbouwvereniging Ymere heeft een huismeester aangesteld op Het Meesterwerk.

mba essay writing services Kunst & Natuur
In Het Meesterwerk hangen allerlei kunstwerken van de kinderen en prachtige versieringen die zijn gemaakt door een leerkracht die tevens kunstenaar is. De leslokalen zijn op de begane grond en boven zijn zeven lokalen die in de toekomst omgebouwd kunnen worden als woningen. Op de begane grond zijn ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang en de dagopvang gevestigd. In een binnenpatio zien we kippen, konijnen en cavia’s rondlopen. Per toerbeurt heeft een groep de beurt om voor de dieren te zorgen, ze leren de dieren kennen en verzorgen. In de vakanties zorgen de kinderen van de bso voor de dieren.

help writing an argumentative essay Open opvang
De dagopvang heeft twee verticale groepen. De buitenschoolse opvang vindt plaats in ruimtes die in open verbinding staan met de gangen. Hierdoor is de bso goed zichtbaar voor iedereen in de school. Bovendien kunnen de kinderen ook in de gangen spelen, wat de bewegingsruimte van de kinderen vergroot. Het warme eten voor de dagopvang wordt klaargemaakt door een huishoudelijk medewerkster in de centrale keuken van Het Meesterwerk. Voor de bso wordt gebruik gemaakt van kant en klare maaltijden, die om 17.30 worden uitgeserveerd. De bso kan verder van alle lokalen en buitenruimtes van Het Meesterwerk gebruik maken. De peuterspeelzaal heeft 4 groepen waar kinderen twee of vier dagdelen per week komen.

help with essay papers Een wereld van culturen
Er is een Wereldlokaal,  een ruimte waar de diversiteit van de wereld weerspiegeld wordt in beeld, geluid en activiteiten. Kinderen en volwassenen worden er geprikkeld om te leren van elkaars cultuur en culturele achtergrond. De wereldbruggenbouwer, een medewerker van de brede school organiseert samen met de naschoolse activiteiten coördinator activiteiten om meer toenadering tussen bewoners uit de wijk te realiseren. Ook om kinderen in deze ruimte meer in contact te laten komen met verschillende culturen hun achtergrond en feesten. In het wereldlokaal wordt voor Almere, ouders, kinderen,medewerkers en buurt bewoners soms leuke workshops of activiteiten  georganiseerd.  Eén van de geslaagde activiteiten in het Wereldlokaal is het koken: kookworkshops, een wereldbuffet, en het intercultureel eetcafé. Het heeft inmiddels zelfs tot een echt kookboek geleid. Bij elk gerecht staat een persoonlijk verhaal van iemand uit het betreffende land. Kinderen en volwassenen kunnen op Het Meesterwerk yogalessen volgen.

cheapest essays writing services Eén team
Het Meesterwerk functioneert als één organisatie met drie afdelingen: onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Alle medewerkers werken vanuit één team hoewel ze nog wel bij drie aparte organisaties in dienst zijn. De verantwoordelijkheid voor budgetten en personeel ligt bij de afzonderlijke organisaties. Waar mogelijk werken de afdelingen samen met budgetten en activiteitengroepen. De algemene directeur heeft het mandaat en vertrouwen gekregen van de drie organisaties om Het Meesterwerk in de dagelijkse praktijk als een eenheid te laten functioneren. De drie afdelingen hebben ieder een eigen teamleider, die verantwoordelijk is voor de jaarplanning, gezamenlijke activiteiten en het bewaken van de doorgaande ontwikkelingslijn. In Het Meesterwerk is één teamkamer voor al het personeel waar ook veel informeel overleg plaatsvindt.

Nieuwe ontwikkelingen
- De doorgaande lijn wordt verder verdiept. Zo is er een zorgbeleid gemaakt voor kleuters en peuters. Bovendien is er zeswekelijks een overleg over de doorstroom van kinderen waarin de partners afspraken maken over de uitwisseling van peuters en kleuters. Ook Ib’ers en bso hebben elke twee maanden een zorgoverleg.
- Ouders kunnen aansluitend  aan het rapportgesprek over hun kind met een leerkracht een gesprek plannen met de BSO-medewerker.
- De BSO organiseert samen met de school naschoolse activiteiten.
- In de gezamenlijke bibliotheek kunnen alle kinderen van Het Meesterwerk boeken lenen, van baby tot bovenbouwers. Kinderen uit de bovenbouw scannen in de ochtend boeken in en uit onder begeleiding van iemand van onderwijs.
- De partners werken gezamenlijk aan een gedragsprotocol. Bovendien gaan alle partners in Het Meesterwerk werken aan de hand van een methode "Kwintessens".

enter site Ambassadeur Het Meesterwerk
Marja Ewaart
El Grecostraat 171
1328 ST  ALMERE
m.ewaart@meesterwerk.asg-almere.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com