Thema: Natuur en milieu educatie

Brede school De Kern - Hardenberg

01 juni 2011

Ina de Groot
Erve Odinck 3
7773 DE Hardenberg   
directie@bredeschooldekern.nl

Openbare basisschool De Kern en Christelijke basisschool de MarsWeijde hebben beide een plek gevonden in de multifunctionele accommodatie de Matrix. Sinds 2007 zijn de scholen gevestigd in dit markante gebouw in de wijk Marslanden. De brede school wordt bezocht door leerlingen uit de kern van Hardenberg, de wijken Marslanden, Baalder en Baalderveld, Hazenbos en de plaatsen, Itterbeck, Uelsen en Wilsum.

Brede basisschool De Kern
Openbare basisschool De Kern ziet zichzelf als een ontmoetingsplaats voor kinderen met allerlei achtergronden. De basisschool wil een lerende school zijn en streeft actief naar vernieuwing en innovatie. Brede basisschool de Kern ontstond door een fusie in 1993 tussen openbare basisschool De Brink en algemene basisschool Jan Ligthart ontstond De Kern. Van 1996 tot 2007 was de school gevestigd in het centrum van Hardenberg. De school wordt bestuurd door onderwijsstichting Arcade.

De Matrix als Brede School
Omdat niet alleen de gemeente de wens had om de twee scholen onder één dak samen te brengen, maar ook andere participanten onderdak zochten, werd besloten tot de bouw van de Matrix. Door alle partijen samen te brengen, ontstond een plek waar alle organisaties die zich richten op kinderen: de brede school. Binnen de Matrix is een breed scala aan partners op het gebied van sport, welzijn, opvang en cultuur gevestigd. De samenwerking met peuterspeelzaal, kinderopvang, fysiotherapie, logopedie, welzijnsorganisaties en twee basisscholen maakt de Matrix tot spil in de wijk. Het gebouw won de Scholenbouwprijs 2009. 

Kenmerken brede school samenwerking:
•    Pedagogische visie
•    Zorgdocument
•    Beheer MFA
•    Overleg onderbouw basisscholen samen met peuterspeelzaal, dagopvang, logopedie en fysiotherapie.
•    Leerafdeling voor stagiaires
•    Gezamenlijke activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en de sport- en speldag. 

Zorgteams
Op alle basisscholen in Hardenberg is een zorgteam. In dit team worden vragen of zorgen van school en/of ouders over de ontwikkeling van kinderen besproken. Bij een zorgteambespreking zijn altijd de intern begeleider van school en een medewerker van het CJG aanwezig. 

Culturele Commissie
De Culturele Commissie in Hardenberg biedt scholen een gevarieerd aanbod culturele activiteiten. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich hiervoor inschrijven. 

Natuur- en Milieueducatie
De school kan ook gebruik maken van het aanbod van de Stichting Natuur- en Milieueducatie Overijssel. Dit materiaal bestaat uit leskisten met proefjes, films en ander materiaal dat in de lessen kan worden gebruikt. 

Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijke beleid van Hardenberg richt zich momenteel op de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar. Een visiedocument voor de wijk Marslanden leidde tot de bouw van brede school de Matrix. De brede school is gebouwd volgens het Verrijkingsmodel dat vooral in kleine gemeenten veel toegepast wordt. Het model gaat uit van een combinatie van aanbod op het gebied van welzijn, onderwijs, opvang en ontspanning. 

Contactgegevens ambassadeur:
Ina de Groot
Erve Odinck 3
7773 DE Hardenberg   
directie@bredeschooldekern.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com