Thema: Natuur en milieu educatie

Samen werken aan een groen naschools aanbod!

15 maart 2012

Op donderdag 15 maart 2012 organiseren MOVISIE en Stichting Ecokids Nederland een werkconferentie over samenwerking tussen gemeente, welzijn, onderwijs en BSO rond NME en natuurbeleving na schooltijd voor organisaties in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Op donderdag 15 maart 2012 organiseren MOVISIE en Stichting Ecokids Nederland een werkconferentie over samenwerking tussen gemeente, welzijn, onderwijs en BSO rond NME en natuurbeleving na schooltijd voor organisaties in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Naschoolse activiteiten lenen zich prima om kinderen met natuur in aanraking te laten komen. Door op lokaal niveau met betrokken partijen af te stemmen en samen te werken, kan er een aantrekkelijk en structureel aanbod van groene naschoolse activiteiten worden ontwikkeld. Vaak wordt dat in de vorm van zogenaamde natuurprogramma’s gedaan, een samenhangende serie activiteiten, en wordt aansluiting met het lesprogramma op scholen gezocht. Deze werkconferentie is gebaseerd op de aanpak die MOVISIE en Stichting Ecokids Nederland hebben ontwikkeld om tot een structureel groen naschools aanbod te komen.

Ook voor u?
Wilt u weten hoe u in uw lokale praktijk met verschillende partijen een groen naschools aanbod kunt creëren voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en wat de meerwaarde van samenwerking is?
Wilt u zich laten inspireren door en leren van bestaande voorbeelden en meer weten over wat er in de provincies speelt op dit terrein?
Heeft u behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring met anderen?

Dan is de conferentie Samen werken aan een groen naschools aanbod! iets voor u. Want naast kennismaken met elkaar, wordt u geïnspireerd en toegerust om op lokaal niveau aan de slag te gaan met NME en natuurbeleving. U gaat met concrete actiepunten naar huis waar u in uw lokale praktijk direct mee aan de slag kunt. Bekijk de uitnodiging met het programma.

Voor wie?
Uitvoerders en bestuurders van provincie, gemeenten (wethouders en beleidsmedewerkers van welzijn, onderwijs tot NME), brede scholen, kinderboerderijen, BSO, Jeugdwelzijnswerk, Natuur- en milieuorganisaties, wijk- & vrijwilligersorganisaties. Wij nodigen met nadruk gemeenten uit om deel te nemen, omdat zij op dit thema belangrijk zijn voor draagvlak, regie en financiering.

Waar en wanneer?
Donderdag 15 maart 2012, 12.00 – 17.30 uur
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Musketon’
Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht

Aanmelden en/of vragen?
Kosten voor deelname bedragen 50 euro. Er is ruimte voor 80 deelnemers. Opgeven kan hier.

Delen:

javhide.com sexsut.com