Thema: Zorg

LIFE College - Schiedam (VO)

20 april 2012

enter site

Sandra van der Marel
Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
svdmarel02@lentiz.nl

LIFE College Schiedam is een dagarrangementen school voor Voortgezet Onderwijs. Deze brede school voor VMBO en MBO is sinds kort gevestigd in een prachtig nieuw gebouw.

http://aggs.school.nz/?education=help-on-college-essay Van 8.00 tot 20.00 uur open
LIFE College is een brede school die van 8.00 tot 20.00 uur open is. Leerlingen kunnen na de lessen workshops volgen op het gebied van, sport, dans, zang, koken, theater etc. Deze activiteiten worden in samenwerking met Stichting welzijn Schiedam en de bibliotheek georganiseerd. Deze medewerkers zijn vanuit hun organisatie gedetacheerd naar het LIFE college. Samen vormen zij één team. 's Ochtends om 8.00 uur, voordat de lessen beginnen, is er opvang in een prettig ingerichte huiselijke ruimte waar de leerlingen o.a. kunnen zitten, relaxen, computeren, lezen en elkaar ontmoeten. Op de donderdagen wordt er een ontbijt geserveerd.

source link Leren door doen what is the best essay writing service
Het Levens Echt Leren is binnen het LIFE College ‘leren door te doen’. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan leefstijlvakken. Dit aan de hand van 5 Buzzjes, dit zijn Loesje-achtige teksten. Iedere twee maanden staat één tekst centraal en hier wordt in de lessen en tijdens de naschoolse activiteiten aandacht aan besteed. Thema’s zijn respect, aandacht, steun, gastvrijheid en eerlijkheid.

mba essay writing services Voel je thuis
Eén van de belangrijkste doelen van het  LIFE College is dat leerlingen zich er thuis en veilig voelen. Dit wordt bereikt door een frisse stijlvolle inrichting in een nieuw gebouw. Niet alleen het gebouw zorgt voor een veilig gevoel, ook de samenwerking tussen en betrokkenheid van de professionals draagt hier aan bij.

New LIFE
Naast ruimte voor ‘reguliere leerlingen’ biedt het LIFE College ook ruimte aan een groep jongeren die valt onder de plusvoorziening voor de regio Waterweg Noord. Dit zijn leerlingen met gestapelde problematiek,  die zich uit in schooluitval, financiële en/of huisvestings-problemen, psychische- of leerproblemen en andere zaken. Deze groep heet ‘New LIFE’. Jongeren van 16 tot 23 jaar worden hier intensief volgens een zorgtraject samen met hun ouders begeleid. Aan leerlingen voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is, biedt het LIFE College begeleid wonen. In totaal zijn hiervoor drie woningen beschikbaar. Deze woningen worden gefaciliteerd door een woningcorporatie. Onder deze groep jongeren is een groep tienermoeders. Overdag kunnen de tienermoeders lessen volgen, terwijl de kinderen in het LIFE College naar de kinderopvang gaan.

help writing an argumentative essay Ouders
Het LIFE College heeft voor ouders een ouderkamer. Deze is laagdrempelig doordat er een groep oudercontactpersonen is die de verbinding tussen ouders en school legt. In de ouderkamer wordt naar behoefte voorlichting gegeven, worden lessen verzorgd over allerlei onderwerpen en er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.

help with essay papers Binding met de buurt
Het LIFE College is een brede school die naast onderwijsaanbod en naschoolse activiteiten voor leerlingen ook een plek wil zijn voor de buurt, waar men kan sporten of een cursus kan volgen. Het LIFE College laat op enthousiaste en betrokken wijze zien dat het bieden van een geïntegreerd dagarrangement, een veilige en huiselijke omgeving  en leren door doen, een goede aanvulling is op het bestaande aanbod van het VMBO en MBO.

http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help Contactgegevens Ambassadeur
Sandra van der Marel
Parallelweg 401
3112 NA Schiedam
svdmarel02@lentiz.nl

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het cheapest essays writing services http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com