Thema: Natuur en milieu educatie

Vijf jaar later: brede scholen en cultuur

04 september 2012

Van 2007 tot en met 2012 konden jaarlijks 10 scholen profiteren van de subsidie voor Brede scholen en cultuur. Heeft de eerste lichting cultuureducatie een vaste plek kunnen geven in hun onderwijs?

Cultuurplein ging op bezoek bij acht scholen die tussen 2007 en 2008 de subsidie ontvingen. Zij kregen vijf jaar geleden de opdracht om meer aandacht te schenken aan cultuureducatie. Eén van die scholen is Het Meesterwerk in Almere. Die school heeft de subsidie onder meer ingezet voor een kunstatelier en -uitleen. Om het atelier in stand te houden zet de school zich aan het begin van elk schooljaar opnieuw hard in.

De Amsterdamse Paulusschool startte in 2007 het project ‘Verhalen uit de buurt’. Daarin organiseert ze cultuuractiviteiten met muziek, drama en beeld. Een voorbeeld is de fotografiecursus, waarin leerlingen een verhaaltje schrijven en vervolgens uitbeelden door middel van foto’s. Hiermee wil de school de taalontwikkeling, ondernemend leren en het zelfvertrouwen van de kinderen stimuleren.

Ook de Prins Mauritsschool in Nijmegen besteedt nog structureel aandacht aan cultuureducatie. In het Maurits Matinee kunnen leerlingen deelnemen aan allerlei workshops. De school werkt hard om ervoor te zorgen dat het programma goed aan blijft sluiten bij de behoefte van de kinderen; de ultieme ambitie is dan ook het opzetten van ‘ontwikkelingsarrangementen’.

De subsidie heeft op Het Kleurrijk in Doetinchem veel veranderd in de communicatie tussen de verschillende partners. De leerkrachten van de drie scholen, die elkaar nauwelijks spraken, kwamen door de cultuureducatie met elkaar in contact. En na vijf jaar zijn ze nog steeds met elkaar in gesprek, dankzij deze pilot.

De icc’er op basisschool SPIL Fellenoord in Eindhoven, Marjo Weekers, trekt de culturele kar. Vooral nu de subsidie is gestopt, ziet zij het als haar taak om collega’s te enthousiasmeren en draagvlak te creëren. Alleen op die manier lukt het om cultuur op school te houden.

Vier scholen van Penta Primair, een scholengemeenschap in de provincie Groningen, begonnen vijf jaar geleden aan de pilot. De projectleider, Herman Woltjer, vindt cultuur in het onderwijs vanzelfsprekend. Toch merkt hij dat leraren moeite hebben met het geven van  cultuureducatie en daarom is het effect van de subsidie niet goed zichtbaar op deze scholen.

Aanvankelijk reageerde, de leerkrachten van RKBS De Sprong  in Leeuwarden terughoudend op het voorstel van kunstencentrum Parnas voor het cultuurproject Dok C. Maar al gauw sloeg het enthousiasme van de kunstdocenten op de leerkrachten over. Inmiddels zijn zij klaar om zelfstandig met cultuuractiviteiten aan de slag te gaan. Ook basisschool De Wielen Kingmastate in Leeuwarden begon met cultuurlessen van Dok C. Maar omdat de workshops een te grote belasting bleken voor de leerkrachten, staan de activiteiten daar inmiddels op een lager pitje.

Lees de interviews met deze scholen op de website van Cultuurplein

Delen:

javhide.com sexsut.com