Thema: Natuur en milieu educatie

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012

Dat de VVD en de PvdA samen in de regering komen, lijkt na de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag onvermijdelijk. Hun standpunten lopen echter sterk uiteen. Hoe staan zijn tegenover kinderopvang en onderwijs?

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld uitgaf dan begroot was. In het voorjaar gaf de PvdA een duidelijk signaal af door niet in te stemmen met het Lenteakkoord waarin de bezuinigingen op de kinderopvang voor 2013 werden afgesproken. Beide partijen nemen zich voor om kinderopvang betaalbaar te houden voor werkende ouders, maar zij bezuinigen allebei via een omweg toch op de kinderopvangtoeslag.

In het onderwijs lijken de twee partijen wel in grote lijnen eenzelfde koers te willen varen. Beide hechten veel waarde aan de verbinding van onderwijs en de arbeidsmarkt en zien dat een goede opleiding een positief effect heeft op de economie. Daarin willen zij dan ook investeren. De besturenraad wijst erop dat de partijen kiezen voor vertrouwen en ruimte aan het onderwijs, maar de raad vraagt zich af of zij daadwerkelijk minder regels en sturing toepassen in hun beleid.

In verschillende bewoordingen, spreken zowel PvdA als VVD zich uit voor de ontwikkeling van de brede school, waarin opvang, school, sport-, en cultuuractiviteiten samenkomen. De VVD wil bovendien kinderen met een taalachterstand verplichten een VVE-programma te volgen en de PvdA wil zelfs dat dit een standaardvoorziening voor alle kinderen is.

Vooral op het gebied van kinderopvang lijkt de politieke richting onzeker. Hoe het beleid op het gebied van onderwijs en kinderopvang er daadwerkelijk uit zal zien, is pas te zeggen wanneer de formatie is afgerond en er een regeringsakkoord op tafel ligt.

Lees de verkiezingsprogramma’s van de VVD en de PvdA

Delen:

javhide.com sexsut.com