Thema: Natuur en milieu educatie

Conferentie Ecokids

07 december 2012

Ecokids organiseert op 7 december samen met het ministerie van EZ de conferentie: Nieuwe wegen naar duurzame samenwerking in Natuur- en Duurzaamheidseducatie.

Op de conferentie krijgen ervaringsdeskundigen op het gebied van natuur- en milieuactiviteiten de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over duurzame samenwerking. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor beleidsmedewerkers, NDE-werkers, welzijnswerkers en ‘groene’ zzp’ers.

De middag begint met een lunch, waarna Henk Mirck, onder meer de Voorzitten van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) de middag zal openen. Roel van Raaij, Frank Speel en Jord van der Zwaag geven achtereenvolgens inleidende presentaties.

’s Middags volgen twee workshoprondes, waarin onderwerpen aan de orde komen als samenwerking met aanbieders van naschoolse activiteiten, natuur- en milieueducatie, samenwerking tussen Natuurpunt Gouda en Brede school Gouda en fondsen die duurzame samenwerking stimuleren.

De middag vindt plaats in het Kasteel Groeneveld te Baarn.

Lees meer

Delen:

javhide.com sexsut.com