Thema: Zorg

‘Brede scholen bieden kansen voor cultuureducatie’

15 februari 2013

24 scholen hebben in de periode 2007-2012 gebruik gemaakt van de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’. In het rapport ‘Cultuureducatie op brede scholen’ schrijft het Cultuurnetwerk Nederland dat brede scholen kansen bieden voor cultuureducatie.

Het Cultuurnetwerk Nederland bood de regeling ‘Brede school en cultuureducatie’ aan. Zij deed dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

24 basisscholen, verspreid over heel Nederland, maakten in de periode 2007-2012 aanspraak op maximaal 15.000 euro per jaar om cultuureducatie op de school aan te bieden. De focus lag bij dit project op brede scholen, omdat deze onderwijsinstellingen reeds samenwerken met andere partners, zoals een kinderopvangorganisaties, welzijnswerk, sportclubs én culturele instellingen. 

Tijdens het project kregen de deelnemende scholen begeleiding vanuit de projectgroep. Daarnaast konden zij naar netwerkbijeenkomsten, intervisiesessies en presentaties om meer te leren over cultuureducatie. De scholen hebben gewerkt aan het vormen van een visie, het leggen van een verbinding tussen binnen- en buitenschools leren, het samenwerken met andere instellingen en kunstenaars, het verbeteren van de betrokkenheid in de wijk en tot slot aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van leren. 

In het rapport ‘Cultuureducatie op brede scholen’ schrijft het Cultuurnetwerk Nederland dat er een aantal aandachtspunten naar voren is gekomen voor  een duurzame vormgeving van cultuureducatie binnen een brede school. Deze aandachtspunten zijn: draagvlak, een gezamenlijke visie, binnen- en buitenschoolse talentontwikkeling, een actieve rol voor kinderen, deskundigheidsbevordering, betrokkenheid van de wijk en samenwerking met het mbo/hbo. 

Het volledig rapport is via deze link te lezen. 

Delen:

javhide.com sexsut.com