Thema: Natuur en milieu educatie

Subsidies Brede Impuls combinatiefuncties bekend

18 februari 2013

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, heeft de subsidies en fte’s bekend gemaakt voor de gemeentes die meedoen aan de Brede Impuls combinatiefuncties.

In een document van het ministerie kunnen gemeentes vinden hoeveel subsidie ze in 2013 krijgen om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Ook geeft de overheid duidelijkheid over het aantal fte’s dat gemeentes mogen inzetten. 

Vorig jaar, in 2012, deden 373 gemeenten mee aan de Brede Impuls combinatiefuncties. De gemeentes kregen vanuit het rijk een bijdrage van meer dan veertig miljoen euro. Dit jaar stelt het rijk ruim 54 miljoen beschikbaar voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen. 

Het project Brede Impuls combinatiefuncties was tot voor kort bekend als Impuls brede scholen, sport en cultuur. De combinatiefunctionarissen die via dit project aan het werk waren, werden voornamelijk ingezet in het onderwijs, een sportvereniging of een culturele organisatie. Door de uitbreiding met buurtsportcoaches is de naam van het project in 2012 veranderd in Brede impuls combinatiefuncties. Deze buurtsportcoaches kunnen samenwerkingsverbanden leggen tussen sport- en beweegaanbieders aan de ene kant en zorg- en welzijnsinstellingen, of het bedrijfsleven aan de andere kant. 

Delen:

javhide.com sexsut.com