Thema: Tussenschoolse opvang

Asscher wil meer flexibiliteit in kinderopvangsector

27 februari 2013

Kinderopvangorganisaties moeten in de toekomst flexibeler worden in het aanbieden van contracten en uren. Zo moeten ze contracten van 48 in plaats van 52 weken per jaar gaan aanbieden. Dat vindt Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Asscher heeft onderzoek laten doen naar de flexibiliteit in de kinderopvangsector. Naar aanleiding van dit onderzoek stuurde hij onlangs een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat er meer flexibiliteit in de sector moet komen. De kinderopvang werkt vandaag de dag met contracten van 52 weken per jaar. Asscher stelt echter dat ouders in principe geen 52 weken opvang nodig hebben. Werknemers in Nederland hebben jaarlijkse namelijk recht op minimaal twintig vakantiedagen bij een werkweek van vijf dagen. Dat zijn dus minimaal vier vrije weken per jaar. In die vier weken hoeven de kinderen niet naar de kinderopvang, want dan zijn papa en mama gewoon thuis. De ouders moeten echter wel betalen voor die vier weken. Asscher wil nu nieuwe afspraken maken met de sector. Daarbij moet ook gekeken worden naar het aantal uren opvang per dag. Ouders zijn nu soms verplicht meer dan elf uur opvang per dag af te nemen. De minister zegt daarover: “Uitgaande van een werkdag van acht uur en daarbovenop reistijd en pauze heeft een ouder vaak aan elf uur genoeg.”

Asscher verlangt dus meer flexibiliteit van de kinderopvangsector. Maar dat moet volgens hem ook weer niet doorschieten naar een ´uurtje-factuurtje’ systeem. “Ik vind het onwenselijk om af te dwingen dat ouders de hele dag door kinderen kunnen komen halen en brengen. De stabiele, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving in de opvang moet gewaarborgd blijven en kan in het geding komen als ouders individueel keuzes maken. Daarom dienen kinderopvanginstellingen zelf een afweging te  kunnen maken.”

Uit het onderzoek is verder gebleken dat in de dagopvang 95 procent van de locaties het hele jaar is geopend en ouders, waarvan de kinderen in de dagopvang zitten, verplicht zijn om contracten voor een heel jaar aan te gaan. De buitenschoolse opvang (bso) lijkt al een stuk flexibeler. Tweederde van de bso’s werkt met contracten van veertig weken. Eénderde biedt contracten van 52 weken aan. 

Delen:

javhide.com sexsut.com