Thema: Kunst en Cultuur

Vuurwerk

14 januari 2013

Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lanceerde op 16 december jl. al een vroege vuurpijl. Zij sprak in De Wereld Draait Door over de waarde van kunst en cultuur in het onderwijs. “We moeten nieuwe generaties vertrouwd maken met kunst en cultuur. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs moet er serieus aandacht worden besteed aan cultuuronderwijs", aldus Bussemaker. "Leerlingen moeten niet af en toe een keer naar het museum gaan, maar het moet onderdeel zijn van het curriculum." Het is de ambitie van de minister om cultuuronderwijs zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs een belangrijke plek te geven. 

Dit vind ik een uitspraak die hoop geeft voor 2013. Al veel langer is de enorme waarde van kunst en cultuur voor kinderen bewezen. Er zijn honderden onderzoeken, zoek eens op internet en u zult versteld staan van de resultaten. 

Maar zeker ook vanuit de praktijk, vanuit brede scholen krijgen wij terug dat daar waar veel aandacht is voor kunst, creativiteit en cultuur, dat merkbaar is aan bijvoorbeeld welbevinden, gedrag, vaardigheden en werkhouding bij kinderen. Zelf heb ik dat als leerkracht en directeur ook ervaren, al zal het geen verrassing zijn als ik vertel dat op de (brede) scholen waar ik gewerkt heb, kunst en cultuur hoog in het vaandel stonden. Tot op de dag van vandaag merk ik dat aan oud-leerlingen die ik tegenkom.

Een paar weken terug was ik op een kindcentrum dat heel veel doet op het gebied van kunst en cultuur. Zo runnen kinderen daar in samenwerking met plaatselijke kunstenaars en verstandelijk gehandicapten een kunstatelier. Tot en met de toiletten was de creativiteit en het ondernemerschap zichtbaar! En voelbaar! Ik ben dan ook heel blij dat de directrice van dit kindcentrum vanaf nu ambassadeur is van {breed}. Zo is dit prachtige voorbeeld makkelijker voor u als geïnteresseerde bereikbaar en kunt u zich laten inspireren om zelf in de praktijk aan de slag te gaan. 

Ik had overigens al eerder geschreven dat ik blij ben met de uitspraken in het regeerakkoord over meer aandacht voor sport- en bewegingsonderwijs. Sport, bewegen, kunst en cultuur, het hoort zo ontzettend bij  kinderen. Dat zou toch een fundamentele pijler binnen onze brede scholen en kindcentra moeten zijn? Helaas zijn deze thema’s wel een beetje op de achtergrond geraakt de afgelopen jaren. 

Het is de vraag of, en zo ja hoe de uitspraak van de minister over cultuuronderwijs een vervolg krijgt. En of het regeerakkoord op het gebied van die extra gymuren wel zo strikt uitgevoerd zal gaan worden. Maar we hoeven eigenlijk toch niet te wachten op wat komen gaat?  Laten we gewoon aan de slag gaan, want waar een wil is, is een weg. Ik wens u een sportief en kleurrijk jaar toe!

Job van Velsen
Projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com