Thema: Tussenschoolse opvang

Tien procent peuterspeelzalen is nu peuteropvang

11 maart 2013

Gemeenten kiezen er vandaag de dag steeds vaker voor om het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk om te zetten in peuteropvang, dat onder de Wet kinderopvang valt. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Buitenhek Management & Consult. 

Buitenhek Management & Consult heeft de cijfers Van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) van begin 2012 vergeleken met de cijfers van dit jaar. Daaruit is gebleken dat gemeenten sinds 1 januari 2012 maar liefst 350 peuterspeelzalen hebben omgezet naar peuteropvang of dagopvang, die onder de Wet kinderopvang vallen. Dat is tien procent van het totale aantal peuterspeelzalen. In februari 2013 waren er in totaal 3104 peuterspeelzalen. 

Gemeenten kiezen er tegenwoordig steeds vaker voor om peuterspeelzalen te harmoniseren, omdat dit voor hen een financieel voordeel heeft. Ouders ontvangen voor peuteropvang, dat onder de Wet kinderopvang valt, namelijk geen subsidie van de gemeente, maar ze krijgen kinderopvangtoeslag vanuit de overheid. 

Volgens Buitenhek heeft de harmonisatie van de peuterspeelzalen een grote invloed op de groei van het aantal kinderopvanglocaties. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, kreeg onlangs vragen van de Tweede Kamer over het aantal faillissementen in de kinderopvang. In zijn antwoord schreef Asscher dat het aantal vestigingen in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in 2012 is gestegen. De harmonisatie van peuterspeelzalen neemt deze groei voor een groot deel voor haar rekening. 

Delen:

javhide.com sexsut.com