Thema: Zorg

Pilot Alert4you in Assen

11 maart 2013

Twaalf basisscholen, drie kinderopvangvoorzieningen, het Centrum voor jeugd en Gezin en Jeugd&Opvoedhulp organisatie Yorneo werken in Assen samen in een pilot van Alert4you. Tijdens de pilot wordt onderzocht of samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg een effectief middel kan zijn om bijzondere kinderen in de eigen omgeving op te vangen en te ondersteunen. 

In haar laatste nieuwsbrief (6) schrijft Alert4you dat positief opvoeden, het kind in de eigen omgeving begeleiden en er vroeg bij zijn de vertrekpunten van de samenwerking zijn. Er wordt in Assen op twaalf scholen samengewerkt. De projectleider van de pilot, Sijke Dijkstra, zegt over de samenwerking: “Het streven is om in twee stappen te komen tot de benodigde actie. Daarom heeft iedere BSO locatie een ‘eigen’ CJG contactpersoon en een eigen pedagogische coach van Yorneo. Ook heeft ieder basisschool aangegeven met wie contact kan worden opgenomen wanneer er vragen zijn over een kind. Zo zijn de lijntjes kort en willen we in de pilot bereiken dat kinderen, ouders en professionals op de werkvloer samen optrekken. Natuurlijk hebben we de nodige ijkpunten en randvoorwaarden geformuleerd om te kunnen werken, maar we proberen te voorkomen dat we alles dichttimmeren. We laten de professionals de ruimte om te doen wat werkt.”

Een belangrijke speler in deze pilot is het onderwijs. Jeanette Sprong van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG) zegt: “We willen samen – zowel het Openbaar als Christelijk onderwijs – naar integrale kindcentra. Ik merk bij sommige mensen in het onderwijs toch nog een vorm van ‘arrogantie’ richting de medewerkers van de BSO. ‘Ze doen maar wat met die kinderen’, is dan de gehoorde opvatting. Investeren in elkaar ten behoeve van het kind is dan ook de opdracht. Ook het onderwijs is verantwoordelijk voor het regelen van de zorg en ondersteuning die het kind nodig heeft. En daarbij moeten we kijken naar wie is goed in wat? Hoe kijken we naar het kind en wat kunnen we elkaar leren en waar kunnen we elkaar versterken?”

Maurice Hoogeveen, Onderwijswethouder in Assen, zegt over de pilot: “We zijn in onze aanpak zorg en welzijn hard bezig om onze gebiedsgebonden teams goed op elkaar te laten aansluiten, zonder dat er weer hele nieuwe overlegcircuits hoeven te komen. We willen het welzijnswerk meer de school in laten gaan. Het pedagogisch klimaat gaan we steeds breder zien en dan moet je ook echt de hele wijk betrekken. Hoe dat er precies uitziet? Dat weet ik nog niet, dat zien we in de praktijk wel.”

Delen:

javhide.com sexsut.com