Thema: Natuur en milieu educatie

Netwerken over sport en bewegen

11 maart 2013

Het landelijk projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt organiseert samen met haar partners zes bijeenkomsten voor organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen. Doel van deze bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich met deze onderwerpen bezig houden. 

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl staan in het onderwijs op de agenda. Voor deze onderwerpen liggen er kansen in samenwerking met andere sectoren. Denk aan de combinatiefunctionaris of de buurtsportcoach, die zowel werkzaam is op de school als binnen de sportvereniging. Veel gemeenten gaan in 2013 nog aan de slag met de uitbreiding van het aantal buurtsportcoaches. Dat kan in samenwerking met het onderwijs. Wilt u weten hoe? Kom dan naar de lerende netwerkbijeenkomsten, die in april in het hele land plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn voor met mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, zorg & welzijn, sportverenigingen, buitenschoolse opvang of het bedrijfsleven. 

Meer informatie over de lerende netwerkbijeenkomst is te vinden op deze site. Aanmelden kan via deze link.

Delen:

javhide.com sexsut.com