Thema: Zorg

“Doorpakken met ontwikkelen van integrale arrangementen”

29 maart 2013

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad hebben het kabinet opgeroepen om de basisvoorzieningen voor jonge kinderen verder te ontwikkelen. In de Position Paper Kinderopvang-Onderwijs-Welzijn, die de brancheorganisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, schrijven ze: “Wij willen doorpakken met het ontwikkelen van integrale arrangementen.”

Het kabinet wil ervoor zorgen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar afgestemd worden. De brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en de PO-raad zijn blij dat het rijk deze lappendeken aan basisvoorzieningen voor jongeren wil aanpakken, maar ze stellen wel dat er zo snel mogelijk stappen gezet moeten worden. In de brief aan de Tweede Kamer onderstrepen de organisaties nog maar eens het belang van de ontwikkeling van het jonge kind. “Een goede pedagogische begeleiding in de periode 0-6 jaar legt de basis voor schoolsucces en maatschappelijke carrière.” 

De organisaties stellen dat integrale arrangementen hierin een belangrijke rol spelen. “We bouwen aan sluitende arrangementen van kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere disciplines, waarin elke partij zijn unieke bijdrage levert en door goede samenwerking het optimale resultaat voor het kind bereikt. Dit gebeurt via sluitende dagarrangementen, een gedeelde pedagogische visie, een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn en goede samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines. Dit krijgt handen en voeten in bijvoorbeeld integrale kindcentra en brede scholen.”

De brancheorganisaties dragen een aantal oplossingen aan. Zo moet het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang komen te vallen, moet er geïnvesteerd worden in voor- en vroegschoolse educatie en kan de samenwerking met gemeentes beter. Bovendien zouden kinderen met een achterstand extra aandacht moeten krijgen. In de brief schrijven de organisaties: “Opgroeien doe je maar één keer, de kans om het in één keer goed te doen, mag je geen mens ontzeggen, en mogen we als samenleving niet door onze vingers laten glippen.”

Delen:

javhide.com sexsut.com