Thema: Kunst en Cultuur

Geblinddoekt

25 maart 2013

Wat betekent het nou voor een pedagogisch medewerker, of leerkracht, als je op een kindcentrum of brede school werkt? En wat zouden de opleidingen- de ROC’s en de Pabo’s- daaraan bij kunnen dragen? Daarover organiseerde het samenwerkingsverband kinderopvang – beroepsonderwijs Gelderland afgelopen week een expertmeeting. En ik mocht erbij zijn.

Zo’n bijeenkomst geeft me minstens weer een week stof tot nadenken. Bijvoorbeeld over de inleiding van Jeannette Doornenbal, die binnen de context van een IKC sprak over transdisciplinair werken binnen brede scholen. Van dat woord had ik nog nooit gehoord, maar het klonk wél spannend. Wat blijkt? Het betekent niets meer of minder dan bruggetjes slaan. Want, aldus Jeannette, daar gaat het om bij IKC’s.  “Het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen uit verschillende - ook niet-academische - werelden vormgeven aan wederzijdse relaties en betekenisgeving”. Ik ben het daar ontzettend mee eens als je praat over werken in een brede school.

Vervolgens gingen we met schoolbestuurders, opleiders, teamleiders en andere aanwezigen aan de slag om te kijken wat werken in een kindcentrum nou vraagt van een professional. Het gaat, aldus de  verschillende groepen, toch vooral om:  flexibiliteit, nieuwsgierigheid, openheid, een brug willen slaan naar de wereld rond de brede school, respect hebben en vertrouwen in elkaar. Of zoals Jeannette het die ochtend weer eens benadrukte: “Kinderen verdienen hoge verwachtingen en maximale steun!”

En je wilt in een IKC ook verder kijken dan je basistaken. Een pedagogisch medewerker van de BSO met talent voor gitaarspelen zou dat talent bijvoorbeeld ook onder schooltijd kunnen inzetten.

Eigenlijk, zo bleek uit de gesprekken, zou iedere professional die in onderwijs of opvang werkt  moeten beschikken over deze “skills”. Maar voor het werk op een brede school is het een absolute voorwaarde! Een brede school is dat aan zijn stand verplicht en dat betekent dat de opleidingen studenten daar ook op zouden moeten voorbereiden. En bestuurders moeten daar ook naar vragen als het om nieuwe vacatures gaat. Je kunt morgen met die dingen beginnen, was onze conclusie. 

Daar dacht ik een dag later weer aan, toen ik met twee scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal een inhoudelijke studiedag had. En meer dan ooit besefte ik dat het bij die brede school toch echt over dat slaan van bruggetjes gaat. Het eerste bruggetje heet relatie. Elkaar simpelweg leren kennen en durven vertrouwen. Als dat goed zit, komt de rest bijna vanzelf, want de meeste pedagogisch medewerkers en leerkrachten houden oprecht van hun vak, en van kinderen. Vanuit relatie kom je tot samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. En daaraan herken je de professionals in een IKC.

Of, om het in de woorden van één van de deelnemers aan de expertmeeting te zeggen: “Als jij geblinddoekt voor twee medewerkers staat, dan herken je de medewerker van het IKC aan het feit dat ze niet praat over ‘mijn’, maar over ‘onze’ kinderen. En niet alleen over zichzelf spreekt,  maar ook over haar collega’s die allemaal, op hun manier, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen”. Kiekeboe, een waarheid als een koe! Vrolijk voorjaar.

Job van Velsen, projectcoördinator Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com