Thema: Combinatiefuncties

Landelijk Steunpunt verzamelt functieprofielen

22 april 2013

Schooldirecteur, brede school coördinator, pedagogisch medewerkers, leraren, combinatiefunctionarissen. Op en rond een brede school werken veel mensen met verschillende beroepen. Een groot aantal scholen heeft functieprofielen opgesteld. Het Landelijk Steunpunt gaat deze functieprofielen de komende tijd verzamelen. 

Op onze website, in het document instrumenten behorende bij het Handboek Brede School, staan reeds een aantal functieprofielen. Hierin is onder andere de profielschets en de taakomschrijving van de volgende functies omschreven: projectleider brede school, locatiemanager vensterschool, coördinator, facilitair manager, algemeen ondersteuner brede school en administratieve ondersteuning. 

{breed} is op zoek naar nog meer functieprofielen. Heeft uw school functieprofielen opgesteld en wilt u die delen met andere scholen in Nederland? Neem dan contact op met de projectleider van {breed}, Job van Velsen. Dit kan door een mailtje  te sturen naar jobvanvelsen@bredeschool.nl.

Delen:

javhide.com sexsut.com