Thema: Onderzoek

Zwakke scholen presteren beter, gemiddelde scholen verbeteren zich niet

29 april 2013

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van scholen en opleidingen met basistoezicht omhoog. Gebeurt dat niet, dan zal Nederland in de toekomst niet meer tot de internationale top van kenniseconomieën behoren. Dat staat in het Onderwijsverslag 2011/2012 dat de Inspectie van het Onderwijs onlangs presenteerde. 

In het rapport schrijft de Onderwijsinspectie dat het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in vier jaar tijd is gedaald van 10,6 procent naar 3,1 procent. Op deze voormalig zwakke scholen zijn zowel het onderwijsproces als de leerprestaties flink verbeterd, vaak tot boven het gemiddelde. 

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in haar verslag dat het Nederlandse onderwijs echter op veel punten nog kan verbeteren. Zo is de onderwijskwaliteit op scholen en opleidingen die niet zwak of zeer zwak zijn, maar rond het gemiddelde scoren, de afgelopen jaren niet gestegen, maar gelijk gebleven. Verder concludeert de Onderwijsinspectie dat in het basisonderwijs 54 procent van de scholen tekort schiet op bijvoorbeeld het rekening houden met verschillen tussen leerlingen, het betrekken van leerlingen bij de les of het leveren van goede zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. De situatie in het voortgezet onderwijs is wat betreft niet veel beter. Daar schiet tachtig procent van de scholen op één van deze punten tekort. 

Tot slot stelt de Inspectie dat er vergeleken met het buitenland in Nederland weinig excellente leerlingen zijn. Om het onderwijsniveau de komende jaren op te krikken, blijft professionalisering van de leraar van groot belang. Daarnaast moeten besturen zich meer gaan richten op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Delen:

javhide.com sexsut.com