Thema: Combinatiefuncties

“Samenwerking BSO en sportsector versterken”

02 mei 2013

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat sport en bewegen in de buurt bevorderd kunnen worden door het multifunctioneel inzetten van ruimtes. 

Eind januari presenteerde de Taskforce belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt een rapport aan de minister, waarin het concludeerde dat sporten in de buurt toegankelijker moet worden. De Taskforce schreef onder andere dat brede scholen en combinatiefunctionarissen kunnen helpen om het sportaanbod in de wijk te vergroten.  Ook stelde de Taskforce dat met name bij gebruik van sportaccommodaties door de BSO problemen worden gemeld. Dit komt omdat de BSO hogere eisen stelt aan de veiligheid en het beheer van de sportplek. Dit kan volgens de Taskforce leiden tot vreemde situaties waarin bijvoorbeeld een locatie doordeweeks niet veilig wordt geacht voor sport in de BSO, terwijl dezelfde locatie in het weekend door een groot aantal sportende kinderen wordt gebruikt. De Taskforce wil dat de minister de regels op elkaar afstemt. 

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister: “Het multifunctioneel inzetten van beschikbare accommodaties is een kans voor het bevorderen van meer sporten en bewegen in de buurt.” De minister vindt dat de samenwerking tussen de sportsector en de BSO moet worden versterkt. “Het gaat daarbij niet zozeer om het aanpassen van wetten en regels maar des te meer om het verkleinen van cultuurverschillen tussen beide sectoren. Ik wil goede voorbeelden over kansrijke vormen van samenwerking verspreiden en tevens informeren over verschillende mogelijkheden om de buurtsportcoach in te zetten bij de buitenschoolse opvang.”

Daarnaast wijst de minister op de pilot gemeentebrede dagarrangementen die in juni 2012 binnen drie gemeenten is opgestart. “Hierbij wordt ook gekeken naar praktische belemmeringen in de samenwerking tussen de sportsector en de BSO. Als uit deze pilot blijkt dat er wel degelijk knelpunten in de huidige wet- en regelgeving zijn, dan zal ik deze samen met het ministerie van SZW oppakken.”

Delen:

javhide.com sexsut.com