Thema: Natuur en milieu educatie

Zoektocht naar afstemming in cultuureducatie

02 mei 2013

Vijf brede scholen in Gelderland hebben met hulp van de provincie de afgelopen tijd gewerkt aan pedagogische en inhoudelijke afstemming in de cultuureducatie. Naar aanleiding daarvan heeft EDU-ART de publicatie ‘De Kracht van Schakels, brede basisschool & cultuureducatie in Gelderland’ uitgebracht. 

In het voorwoord legt Annemieke Traag, gedeputeerde Cultuur en Cultuurhistorie, uit dat een jonge kennismaking met cultuur vaak een basis legt voor latere belangstelling voor kunst en cultuur en het doet ook een beroep op de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. “Datzelfde willen we ook onze kinderen meegeven en het onderwijs en andere bredeschoolpartners bieden daarvoor vele mogelijkheden. Dat gaat niet vanzelf en de pilots die afgelopen jaar op een aantal brede scholen zijn uitgevoerd bieden daarvoor perspectief.”

Traag vervolgt: “De wereld van basisschoolleerlingen is vooral gericht op de eigen omgeving en daarin liggen vele verbindingen. Buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, buurthuizen, culturele instellingen zoals muziekscholen, verzorgingshuizen, centra voor de kunst, bibliotheken; vanuit al deze plekken kan kinderen een samenhangend cultureel programma tijdens en na schooltijd worden geboden.”

De publicatie ‘De Kracht van Schakels, brede basisschool & cultuureducatie in Gelderland’ is een verslag van de zoektocht naar een goede afstemming voor cultuureducatie. Het stuk is interessant voor beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals in de kinderopvangbranche, het primair onderwijs, cultuuraanbieders en organisaties voor welzijn. 

Delen:

javhide.com sexsut.com