Thema: Combinatiefuncties

Kinderopvangorganisatie Zonnekinderen - Oosten van het land

15 mei 2013

Margriet Hofstee van kinderopvang Zonnekinderen is sinds januari 2013 ambassadeur. Zonnekinderen is een kinderopvangorganisatie met 23 locaties in het oosten van het land. Het hoofdkantoor van Zonnekinderen is gevestigd in Zevenaar. 

IKC De Bosmark
In Dinxperlo maken KDV en BSO De Sterrendans deel uit van het Integraal Kindcentrum De Bosmark. Op deze locatie biedt Zonnekinderen kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan. De partner in dit IKC is de christelijke basisschool De Bosmark, onderdeel van de Accent Scholengroep. Wat de samenwerking op deze locatie uniek maakt, is dat de aansturing van het IKC bij één directeur ligt, die  verantwoordelijk is voor zowel  de kinderopvang als voor de school. Daarnaast is op deze locatie duidelijk zichtbaar hoe Zonnekinderen haar visie op ‘buiten zijn’ vertaalt in de inrichting van haar ecologische buitenruimtes.

IKC De Hoge Hoeve
IKC De Hoge Hoeve is een unieke samenwerking tussen drie partijen: de gefuseerde basisscholen De Brug en De Tuimelaar (onder bestuur van SCO Ríjssel), Kinderopvang Zonnekinderen en Zozijn. Op IKC de Hoge Hoeve wordt onderwijs geboden, kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en orthopedagogische behandeling en zorg voor kinderen van 0-6 jaar.

Binnen IKC de Hoge Hoeve is veel specialisme voorhanden. De uitwisseling daarvan tussen de partners zorgt ervoor dat ieder kind op maat begeleid kan worden in zijn of haar ontwikkeling. Net als een aantal andere IKC’s waarin Zonnekinderen actief is wordt ook IKC De Hoge Hoeve aangestuurd door één directeur.  

IKC De Toorts
Binnen IKC De Toorts bieden we kinderen van 2 tot en met 12 jaar een rijke speel- en leeromgeving met een breed aanbod. De school is niet zo groot en mede hierdoor integreerden de peutergroep en BSO moeiteloos binnen het IKC. Het team werkt vanaf het begin goed samen, waardoor de doorgaande lijn als vanzelfsprekend vorm krijgt in grote en kleine dingen. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen. De aansturing van het IKC is in handen van één directeur, verantwoordelijk voor zowel opvang als onderwijs.

 

IKC De Tichelaar
IKC De Tichelaar is het eerste IKC waar Zonnekinderen deel van uit maakt. De start van het IKC werd vooraf gegaan door enkele jaren van goede samenwerking, wat een mooi uitgangspunt was voor de volgende stap. Vanaf de start werd zichtbaar dat ouders en kinderen profiteerden van de samenwerking.  De vraag die steeds centraal staat is: wat worden kinderen er beter van?

Door alle overgangen, ook met thuis, vloeiend te laten verlopen krijgen kinderen de kans hun talenten optimaal te ontwikkelen. Pedagogisch medewerk(st)ers, leerkrachten en directie vormen zo één team met één gezicht in een omgeving waarbinnen alle kinderen het stralende middelpunt zijn!

IKC De Meeander
Met ingang van het schooljaar 2016 / 2017 vormen De Meeander en Kinderopvang Zonnekinderen IKC de Meeander. Sinds 2013 werken beide partijen al intensief samen in het gloednieuwe gebouw aan de Hofskampstraat in Varsseveld. Binnen het gebouw is een kinderdagverblijf gevestigd, waar ook peuteropvang wordt geboden en een BSO. Met de vorming van het IKC wordt een volgende stap gezet in de intensivering van de samenwerking. Er wordt aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie door het volgen van scholing en het afleggen van groepsbezoeken en collegiale consultaties.  Het IKC wordt aangestuurd door één directeur die de dagelijkse leiding heeft over school, opvang en peuterspeelzaal.

Naast bovenstaande voorbeelden werkt Zonnekinderen met nog vele andere basisscholen in de regio samen. Een overzicht van de partners van de kinderopvangorganisaties is te vinden op de website van Zonnekinderen

Ambassadeur: Margriet Hofstee, Directeur van kinderopvangorganisatie Zonnekinderen

Aantal locaties: 23 (in het oosten van het land)
Website: www.zonnekinderen.nl  
E-mailadres: m.hofstee@zonnekinderen.nl  
Telefoon: 0316–340079

Delen:

javhide.com sexsut.com