Thema: Natuur en milieu educatie

Breda: een brede school in iedere wijk

27 mei 2013

Breda, de Nationale Onderwijsstad van 2012-2013, wil in iedere wijk een brede school realiseren. De stad heeft reeds een aantal brede scholen, maar heeft zich nu tot doel gesteld om in elke buurt een brede school te openen. 

Een brede school is volgens de gemeente Breda een netwerk van onderwijs, kinderopvang, andere instellingen en ouders uit de wijk. Zij werken aan een samenhangend en uitdagend programma om alle kinderen in een wijk de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor sport, cultuur, natuur en milieu en gezondheid. Kinderen die extra steun nodig hebben, kunnen dit krijgen, omdat er passende ondersteuning en zorg is ontwikkeld. Daarin speelt het CJG een belangrijke rol. In 2012 en 2013 hebben onderwijspartners en de gemeente dit netwerkconcept handen en voeten gegeven zodat nu in veel wijken in Breda de brede school vorm begint te krijgen. Daarin staan een gedeelde pedagogische visie, doorgaande ontwikkelingslijnen en verbinding tussen schoolse en naschoolse activiteiten centraal.

Wethouder Boelema van Jeugd en Onderwijs: “Aan het eind van deze bestuursperiode wil ik graag kunnen zeggen: elke school in Breda is een brede school. En als ik zie hoe de scholen en de partners en vrijwilligers in de wijken nu al samenwerken om de kinderen in hun wijk alle kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, dan heb ik daar alle vertrouwen in.”

In veel Bredase wijken hebben scholen en kinderopvangorganisaties inmiddels een samenwerkingsstructuur opgezet. Ze weten elkaar steeds beter te vinden. Dat levert waardevolle activiteiten op voor de kinderen, zowel in de school als in de wijk en op de buitenschoolse opvang. Zo hebben kinderen bij het Huis van de Heuvel hun eigen groentetuin en richten ze zelf de speelplaats in. Ook bij de nutsschool in Teteringen leggen kinderen een eigen groentetuin aan en leren ze, met behulp van de Prinsentuin en de Praktijkschool hoe ze de tuin moeten inrichten en onderhouden. Op Noorderlicht en andere scholen in Breda Noord zijn de kinderen en leraren heel gericht bezig met sport en buitenspelen en met spelmaterialen zodat de kinderen meer structuur krijgen en zich weer beter kunnen concentreren in de les. Op andere scholen leggen de cultuurcoaches verbinding met kunstenaars in de wijk en gaan de kinderen naar dansvoorstellingen. Of muziekgezelschappen komen op en na school muziek maken voor en met de kinderen.

Delen:

javhide.com sexsut.com