Thema: Onderzoek

Ouders positief over VVE

14 juni 2013

Ouders zijn over het algemeen tevreden over het effect van voor- en vroegschoolse educatie.  Dat blijkt uit het onderzoek ‘Meerwaarde van voorschoolse opvang voor de ontwikkeling van peuters en aansluiting met het basisonderwijs’ dat de Universiteit van Utrecht heeft uitgevoerd. 

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat de Universiteit van Utrecht onderzoek heeft gedaan onder vierhonderd ouders. Hieruit is gebleken dat negentig procent van de ouders achteraf tevreden is over de effecten van VVE op de ontwikkeling van hun kind. En dat is opvallend, want een groot deel van de ouders ziet het in eerste instantie niet zitten als hun peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een VVE-programma werkt. In de eerste jaren van een kinderleven hoeft de nadruk niet zozeer te liggen op het versnellen van de ontwikkeling, zo vinden ouders. 

Na afloop van het VVE-traject zijn vaders en moeders echter dus vaak van mening veranderd. Ze zien vooral verbeteringen op het gebied van motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de manier waarop kinderen zichzelf kunnen redden. Bovendien merken ouders dat kinderen die een VVE-programma hebben gevolgd makkelijker aansluiten op de basisschool. Vijf dagen in de week voorschool, hetgeen de Onderwijsraad adviseert, vinden ouders echter te gortig. 

Delen:

javhide.com sexsut.com