Thema: Zorg

Praktijkdag - Zorg in de brede school

19 september 2013

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert donderdag 19 september 2013 een praktijkdag voor IB'ers, coördinatoren en directeuren in de brede school en het integraal kindcentrum. Het thema van deze praktijkdag is: zorg in de brede school. 

Hoe kun je de samenwerking tussen instellingen benutten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben? Dat is één van de belangrijkste opdrachten van een brede school.

Terwijl er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau veel wordt overlegd en onderhandeld over nieuwe zorgstructuren, zijn er in de praktijk van de brede scholen mooie voorbeelden over hoe je de zorg op maat kunt maken voor kinderen en ouders. Hoe kun je kinderen en hun ouders snel en adequaat helpen? Uitgangspunt van deze dag is de dagelijkse praktijk. Twee scholen laten zien hoe zij kinderen die extra zorg nodig hebben, extra zorg bieden. De dag is gericht op het uitwisselen van kennis en het benutten van elkaars ervaringen.

Programma

11.00 uur Ontvangst op Het Vlechtwerk

11.15 uur Presentatie van Het Vlechtwerk over zorg in de praktijk.

De rol van de intern begeleider in de voorschoolse periode wordt belicht. Ook is er aandacht voor extra begeleiding aan kinderen tijdens onderwijsuren. Hoe doet Het Vlechtwerk dat? Wat is de meerwaarde? Waar lopen ze tegenaan en hoe lossen ze dat op?

12.00 uur Vragen en discussie

12.30 uur Lunch

13.00 uur Presentatie van de zorgpraktijk van Sterrenschool de Ruimte. Deze school werkt aan een integrale werkwijze binnen de bredere praktijkwerkplaats in Almere Poort. Verschillende organisaties werken daar wijkgericht met elkaar vanuit een nieuwe stijl: preventief en laagdrempelig. Hoe delen zij kennis en ervaring? En hoe komen zij tot een laagdrempelige preventieve werkwijze waar de ‘zorgvraag achter de gewone vraag’ snel wordt opgepakt en opgelost?

13.45 uur Vragen en discussie

14.15 uur Rondleiding in Het Vlechtwerk
14.45 uur Afronding

De praktijkdag vindt plaats op Het Vlechtwerk aan de Ten Harmsen v/d Beekpad 4 in Almere-Buiten. U kunt zich voor 12 september 2013 aanmelden bij Margot de Ruiter, margotderuiter@bredeschool.nl.

Thema's

Zorg

Delen:

javhide.com sexsut.com