Thema: Onderzoek

CBS: uitstroom kinderopvang groter dan instroom

24 juni 2013

De Belastingdienst heeft in 2012 ruim 400 miljoen euro minder uitgekeerd aan kinderopvangtoeslag dan in 2011. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om een daling van bijna 15 procent. Daarnaast is de uitstroom uit de kinderopvang voor het eerst groter dan de instroom.

De uitstroom was in 2012 voor het eerst groter dan in 2011. Dat heeft te maken met de nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag. Door deze nieuwe regels maken minder ouders gebruik van de formele kinderopvang. In mei werd al bekend dat kinderen steeds vaker naar opa en oma gaan in plaats van naar de kinderopvang. Daarnaast, zo stelt het CBS, heeft de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt eveneens bijgedragen aan een terugloop van de instroom. Als één van de ouders hun baan verliest, hoeven de kinderen uiteraard niet meer naar de opvang. In totaal kregen in 2012 zo’n 534.000 ouders kinderopvangtoeslag, 12.000 minder dan in 2011. 

Het CBS heeft ook het aantal opvanguren berekend. In zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang is het aantal gedeclareerde uren in 2012 afgenomen. In de dagopvang ging het om een afname van zes procent af en in de buitenschoolse opvang daalde het aantal uren met negen procent. 

Eerder werd al bekend dat het ministerie van Sociale Zaken de meevaller niet zal gebruiken om de bezuinigingen op de kinderopvang terug te draaien. Minister Asscher wil de miljoenen gebruiken om andere tegenvallers op de begroting van SZW aan te pakken. Hieronder valt onder andere het kindgebonden budget.  

Delen:

javhide.com sexsut.com