Thema: Onderzoek

Kwaliteit kinderdagverblijven gestegen

28 juni 2013

De pedagogische kwaliteit van kinderdagverblijven is na een periode van achteruitgang voor het eerst weer gestegen. Dat is gebleken uit een onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). 

Het NCKO doet iedere vier jaar onderzoek naar de stand van zaken in de kinderopvang. Uit het onderzoek Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 is gebleken dat de stijging zichtbaar is op de alle drie de onderdelen van de kwaliteitsmeting: de algemene proceskwaliteit (inrichting en de omgang met de pedagogisch medewerkers), de interactieve vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en de structurele kwaliteitsmaten (groepsgrootte en leidster-kindratio). Het NCKO concludeert: “Er is sprake van een duidelijke kentering en de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse dagopvang lijkt uit het dal te klimmen.”

Het NCKO stelt echter ook dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Zo behaalde bijna de helft van de 75 onderzochte groepen een onvoldoende op Activiteiten. Bovendien scoorden de groepen matig op Ruimte en meubilering, Taal en Interacties. Verder is er ruimte voor verbetering in de categorie Praten en uitleggen. De gemiddelde score was hier net voldoende. Zo’n 36 procent van de pedagogisch medewerkers haalde een onvoldoende op dit onderdeel en zestig procent scoorde matig. 

Het NCKO heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de stijging van de kwaliteit van de kinderdagverblijven. Maar in het rapport staat te lezen dat de stijging te maken zou kunnen hebben met de afname van de groei. Een andere mogelijk oorzaak is de landelijke investering in de verbetering van de pedagogische kwaliteit. En tot slot zou de kwaliteitsstijging een gevolg kunnen zijn van de Wet Kinderopvang, die in 2005 werd ingevoerd. 

Delen:

javhide.com sexsut.com