Thema: Ambassadeurs

Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen – Leidschendam-Voorburg en Den Haag

23 augustus 2013

enter site

Hilde Vogelzang en Yvette Korporaal van kinderopvangorganisatie Vlietkinderen zijn sinds 2013 ambassadeur. Vlietkinderen heeft opvanglocaties in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen). Een groot aantal locaties werkt intensief samen met een basisschool.

Vlietkinderen hecht aan een goede relatie met het onderwijs en andere instellingen die zich bezighouden met de kinderen. “Het aanbod voor kinderen in de leeftijd  van 0 tot 12 jaar is een zaak van onderwijs en opvang samen,” zo stelt Vlietkinderen. “Of we dat nu organiseren in de (ver)brede (buurt) school of in een integraal kindcentrum: het gaat Vlietkinderen om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en zijn of haar ouders.”

De ambassadeurs van Landelijk Steunpunt Brede Scholen zijn Hilde Vogelzang en Yvette Korporaal. Vogelzang is algemeen directeur van Vlietkinderen en Korporaal is regiomanager. 

http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help Visie
Vlietkinderen heeft een duidelijke pedagogische visie. De kinderopvangorganisatie hanteert zes uitgangspunten die centraal staan in de dagelijkse omgang met de kinderen, hun ouders en met elkaar:

- Met alle respect
- Allemaal anders
- Op weg naar een zelfstandig bestaan
- De buitenwereld binnen halen
- Geen angst voor onbegaande paden
- Kind met andere kinderen

Deze uitgangspunten  helpen de pedagogisch medewerkers om hun dagelijks werk met de kinderen inhoud  en kwaliteit te geven. Op deze manier  laat Vlietkinderen zien waar zij voor staat: ‘Goed, Leuk & Betrouwbaar!’

http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap Activiteitenaanbod
Een gevarieerd  en leeftijdsgericht  activiteitenaanbod op alle locaties, daar staat  Vlietkinderen voor. En omdat iedere locatie anders is, is het activiteitenaanbod maatwerk. Daarom ook is er bij Vlietkinderen een activiteitencoördinator in dienst. Zij verzorgt met name het externe aanbod. Korte clinics, workshops en trainingen op allerlei gebied en voor alle leeftijden. Tennis, fotografie, streetdance, gitaarles, pitch- en putgolf, mollenhol,  yoga en nog veel meer. 

http://aggs.school.nz/?education=help-on-college-essay Ontwikkelingsstimulerende programma’s
Op een groot aantal peuterspeelzalen werkt Vlietkinderen met een programma voor voor- en vroegschoolse  Educatie. Er wordt gebruik gemaakt van de programma’s Piramide en Puk & Ko. Deze twee zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de twee en zes jaar oud. Er is een doorgaande lijn naar  groep een van de basisschool.

Puk & Ko is een speels programma, waarbij de nadruk vooral ligt op mondelinge vaardigheden, spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat. Piramide biedt kinderen een veilige speel- en leeromgeving. Het bestaat uit veel terugkerende rituelen, waardoor het kind zich snel op zijn of haar gemakt voelt. Verder kunnen kinderen via Piramide de wereld al spelenderwijs ontdekken. Ook in dit programme ligt de nadruk op taal maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Ook de kinderdagverblijven en verlengde peuteropvang werken met deze programma’s of onderdelen daarvan. Bij Vlietkinderen kinderdagopvang noemt men dit de 3+activiteiten.  De kinderen vanaf drie jaar gaan even uit hun verticale groepen om samen een 3+ activiteit uit te voeren. Op deze manier  krijgen de kinderen in de dagopvang ook een goede voorbereiding op de basisschool.

source link MFA de Waterlelie
Op een aantal locaties werkt Vlietkinderen samen met een (brede) school. Een voorbeeld hiervan is MFA de Waterlelie. De Waterlelie is een multifunctionele accommodatie in Leidschendam die onderdak biedt aan basisschool de Springplank, kinderdagverblijf Duimelijntje, naschoolse opvang de Zevensprong en de peuterspeelzalen Peuterpiramide en Peuteroase. Het succes van deze brede school zit hem onder andere in de samenwerking tussen de peuterspeelzalen van Vlietkinderen en de kleutergroepen van de basisschool. Zij werken met de methode Piramide, waardoor de doorgaande leerlijn gewaarborgd is. De school en de peuterspeelzaal werken samen in thema’s. Er is een gezamenlijke afsluiting van de thema’s en bovendien is er een warme overdracht en regelmatig inhoudelijk overleg. 

Daarnaast werkt de kinderopvang van Vlietkinderen intensief samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het consultatiebureau (JGZ), die ook in de Waterlelie zijn gevestigd. 

Tot slot kunnen de school bij het organiseren van naschoolse activiteiten en Vlietkinderen bij de naschoolse opvang gebruik maken van de faciliteiten die de multifunctionele accommodatie te bieden heeft. Zo zijn er geregeld sporttrainingen, kook-, muziek- en danslessen. Vlietkinderen verzorgt de tussenschoolse opvang. 

help writing an argumentative essay Trends
De naschoolse activiteiten in de Waterlelie zijn voornamelijk gericht op sport en bewegen. Daarnaast is taalontwikkeling een belangrijk thema. Dit komt omdat er veel allochtone kinderen in de nabijgelegen wijk wonen. 

help with essay papers Knelpunten
In de wijk wonen veel ouders die weinig of geen werk hebben. Daardoor wordt de naschoolse opvang ook gevuld met kinderen van andere scholen uit de omgeving. Een ander knelpunt is dat een deel van de kinderen van het kinderdagverblijf niet doorstromen naar basisschool de Springplank. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen niet profiteren van de doorgaande leerlijn. Tot slot is de directie van de school de afgelopen tijd vaak gewisseld, waardoor er weer geïnvesteerd moet worden in het slagen van de samenwerking. 

what is the best essay writing service Kindercentrum het Kompas
Een ander voorbeeld van een brede school waar kinderopvangorganisatie Vlietkinderen een onderdeel van is, is Kindercentrum het Kompas. Het Kompas zit in een vinexwijk in Leidschenveen - gemeente Den Haag. Onder andere basisschool de Walvis is gevestigd in het Kompas. 

Er is regelmatig goed en inhoudelijk overleg tussen de kinderopvang en het team en de directeur van de school. Bovendien maken de kinderopvang en de school gebruik van elkaars ruimten, mogelijkheden en kwaliteiten. Zo werken de school en de kinderopvang met thema’s. Deze thema’s worden op elkaar afgestemd. Hetzelfde geldt voor de activiteiten. De kinderen van de school doen mee aan de activiteiten van de kinderopvang en andersom. De behoefte en wensen van het kind staan hierin altijd centraal.  En tot slot doen de school en de kinderopvang gezamenlijk mee aan wijkactiviteiten. 

 

Naast deze twee scholen werkt Vlietkinderen met nog vele andere scholen en instellingen samen. Wilt u meer informatie over Vlietkinderen? Kijk dan eens op hun website. 

Ambassadeur: Hilde Vogelzang & Yvette Korporaal
Aantal locaties: 23
Bucaillestraat 6
2273 CA Voorburg
070-3175959
www.vlietkinderen.nl

Hilde Vogelzang
h.vogelzang@vlietkinderen.nl

Yvette Korporaal
y.korporaal@vlietkinderen.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com