Thema: Ouderbetrokkenheid

Veel interessante workshops tijdens 9e Jaarcongres Brede School

07 oktober 2013

Tijdens het 9e Jaarcongres Brede School, dat op woensdag 6 november in Utrecht plaatsvindt, staan er maar liefst 31 workshops en cursussen op het programma. Deze draaien allemaal om de zeven thema’s die tijdens het congres centraal staan. Ook het Landelijk Steunpunt Brede Scholen biedt een workshop aan. 

De thema’s van het 9e Jaarcongres Brede School zijn: techniek in de brede school, ouderbetrokkenheid, sociaal gedrag, tijd (andere dagindeling), het jonge kind, huisvesting en andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, zoals kwaliteit in de brede school en het integraal kindcentrum en effecten van de brede school. 

Het 9e Jaarcongres Brede School begint om 9 uur in de morgen. Zowel ’s morgen als in de middag zijn er sessies waarin de deelnemers van het congres een workshop of cursus kunnen volgen. Ieder thema wordt omgeven door minimaal drie workshops. 

Workshop van {breed}
{breed} richt zich tijdens het congres op de kwaliteit in de brede school. Adviseurs Tonny van den Berg en Alice Jansen bieden de workshop ‘Zorg voor kwaliteit in de brede school’ aan. Tonny legt uit wat de cursisten kunnen verwachten. “{breed} heeft een kwaliteitskaart ontwikkeld. Met dit hulpmiddel kunnen brede scholen en integrale kindcentra alle aspecten van een brede school in kaart brengen. En tijdens het congres kunnen we de digitale Kwaliteitskaart voor het eerst inzetten. Een noviteit! De kwaliteitskaart staat dus centraal tijdens onze workshop.”

Tonny zegt: “De kwaliteitskaart heeft vele subkopjes, zoals ouders, wijk, ruimte, financiën, visie en doelen, personeel en rendement. Wij gaan met de cursisten aan de slag. We kijken naar de startsituatie, het ontwikkelen van doelen, de uitvoering en de evaluatie. Aan de hand van de uitkomsten bekijken we op welke manier de cursisten de kwaliteit op hun brede school kunnen verhogen. De deelnemers van de workshops kunnen elkaar daarbij inspireren en helpen. Bovendien geven de adviseurs van {breed} adviezen. We kijken naar welke literatuur, voorbeelden of aanbod van {breed} de cursisten verder kunnen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de brede school of het integraal kindcentrum.”

Overige workshops
Naast de workshop van {breed} staan er nog dertig andere deelsessies op het programma. Hieronder een kleine greep uit het aanbod: 
- Frans Schouwenburg van Kennisnet geeft de cursus: ‘Meer doen met ICT, van visie naar uitvoering en bekostiging’.
- Hans van den Ham en BartJan Commissaris, beiden ambassadeur van {breed}, vertellen over ouderbetrokkenheid in de brede school.
- Ambassadeur Hanny Voskuylen komt naar het congres om te vertellen over praktijkvoorbeeld gemeente Leeuwarden. Haar workshop heet: ‘Schoolsucces is een vroeg ingezette (0-6 jarigen) coproductie van gemeente en het veld.’
- René Peeters, wethouder van onderwijs in Almere en lid van de kopgroep wethouders, spreekt samen met zijn collega Jacob Bruintjes uit Borger-Odoorn en Janneke Oude Alink uit Hengelo over de rol van de gemeente.
- Martijn Arts en Fredie van de Winkel van de Stichting Ruimte-OK bieden de workshop ‘Sturen en grip krijgen op huisvestingskwaliteit’ aan.

Een volledig programma van het 9e Jaarcongres Brede School is hier te vinden. Kijk ook eens op de site van het Jaarcongres. 

Delen:

javhide.com sexsut.com