Thema: Ambassadeurs

Praktijkdag doorgaande leerlijn

18 oktober 2013

Zo’n twintig mensen uit het onderwijs en de kinderopvang waren onlangs op de praktijkdag van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op basisschool Campus Columbus in Heerhugowaard. Zij kregen uitleg over de doorgaande leerlijn en konden in de praktijk zien hoe Campus Columbus deze doorgaande leerlijn heeft ingevoerd.

Tonny van den Berg, adviseur van {breed}, opende de bijeenkomst. “{breed} organiseert geregeld praktijkdagen, waarop de praktijk centraal staat. Er zitten hier allemaal mensen uit de praktijk en we brengen vandaag een bezoek aan een goed voorbeeld. Het onderwerp van deze dag is de doorgaande leerlijn. Op Campus Columbus werken ze op een goede didactische en pedagogische manier aan een doorgaande ontwikkelingslijn.”

Campus Columbus
Stef van Wickeren, directeur van Campus Columbus, vertelt over de school. ”Campus Columbus valt onder de Stichting Flore. Wij zijn een Dalton-school met 280 leerlingen.” In het Daltononderwijs ligt de nadruk op de keuzevrijheid voor het kind, samenwerken met andere leerlingen en de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind. “Een aantal jaar geleden gingen wij op zoek naar een partner voor de kinderopvang. Bij de gesprekken kwamen we uit op de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH). Deze stichting biedt hier kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan.” Van Wickeren vertelt dat de school en SKH al sinds de start zoeken naar een goede doorgaande leerlijn. “Toen SKH in beeld kwam als partner zijn we hier direct over in gesprek gegaan.” 

Dalton in de kinderopvang
Monique Bankras, locatiemanager van de kinderopvangorganisatie vertelt hoe het Dalton-principe wordt doorgevoerd op de kinderopvang. “De kinderen van de school zijn heel vrij en zelfstandigheid staat hoog in het vaandel. Datzelfde principe hanteren we hier ook. Zo staan de deuren van de peuterspeelzaal bijna altijd open.” Ook bij het buitenspelen worden de kinderen los gelaten. Het speelplein van Campus Columbus, wat nog een meeste lijkt op speelveld met veel groen en zelfs een heuvel, heeft bijvoorbeeld geen hekken. “Ouders, die hun kinderen bij de kinderopvang aanmelden, moeten daar wel even aan wennen. Maar als we uitleggen dat we de kinderen verantwoordelijkheid geven en dat ze elkaar vaak corrigeren, merken de ouders dat we er goed over hebben nagedacht en dat dat onderdeel is van onze pedagogische aanpak. Dat geeft ze vaak een geruststellend gevoel.”

Doorgaande leerlijn
De doorgaande lijn op Campus Columbus is daarnaast op nog vele andere manieren terug te vinden. Van Wickeren: “De kinderen worden bij alles betrokken. Zo hebben wij vandaag een grote groep gasten. De koekjes die de kinderen bij binnenkomst uitdeelden, zijn gisteren gebakken in de keuken van SKH. En de lunch, die straks geserveerd wordt, wordt nu door kinderen van de school gemaakt.” Door de doorgaande leerlijn tussen de school en de opvang stroomt een groot deel van de kinderen van peuterspeelzaal direct door naar de school. Van Wickeren: “Die overgang gaat haast op natuurlijke wijze. Ouders, die hun kinderen op de peuterspeelzaal hebben, vergeten soms dat ze hun kinderen nog moeten inschrijven voor de school. Dat is natuurlijk een goed teken!”

Opstarten van een brede school
Na een rondleiding door Campus Columbus nam gastspreker Margôt Koekkoek, zelfstandig adviseur IKC-ontwikkeling, het woord. Koekkoek liet alle aanwezige eerst voorbeelden opschrijven van de doorgaande leerlijn op hun school/kinderopvang. Vervolgens liet ze zien hoe het onderwijs en kinderopvang te werk moeten gaan bij het opstarten van een brede school. “Het is van belang dat jullie eerst een moreel kader vormen, waarin jullie gedeelde waarden vaststellen. Daarbij moet het gesprek niet alleen gevoerd worden tussen leidinggevenden, maar ook met het hele team, ouders en kinderen. Bepaal daarna wat het de kinderen moet opleveren. Hierna kom je bij stap drie aan, waarin je na gaat denken over de vraag: “Wat is onze gezamenlijke visie op ontwikkelen en leren van kinderen?” Maak het antwoord zo concreet mogelijk. Vervolgens maak je met elkaar een werkkader, waarin je afspraken maakt over het gezamenlijke pedagogische en didactische beleid en het jaarwerkplan.”

Bij het maken van een visie moet je volgens Koekkoek continu een balans zoeken. “Richt je meer op veiligheid, of bied je de kinderen een uitdaging? Ben je meer sturend, of meer volgend? Daar moet je goed over nadenken en over in gesprek gaan.”  

Koekkoek vertelde ook over de KC-Raad van Laterna Magica. Op dit integraal kindcentrum in Amsterdam hebben ouders zitting in een speciale raad. Het is een soort samenvoeging van de medezeggenschapraad  van de school en de oudercommissie van de school. In dit overlegorgaan wordt het reilen en zeilen van het ikc besproken. 

Filmpjes en presentatie
Koekkoek liet tijdens haar presentatie twee interessante filmpjes zien. De eerste ging over het toetsen van peuters. Het tweede filmpje gaat over hoe 3-jarigen van Laterna Magica meedoen met de onderbouw. Lees hier de presentatie van Margot Koekkoek terug. 

Delen:

javhide.com sexsut.com