Thema: Natuur en milieu educatie

Nieuwsbrief Combifuncties Onderwijs

15 oktober 2013

Combifuncties Onderwijs is een organisatie voor combinatiefunctionarissen. De organisatie verspreidt onder andere door middel van een nieuwsbrief kennis en informatie voor en over combinatiefuncties en buurtsportcoaches die betrokken zijn bij het onderwijs. 

Combinatiefunctionarissen zijn op veel scholen actief. Ze werken vaak voor een school, of een sport- of cultuurvereniging. De combinatiefunctionaris organiseert allerlei sport- of cultuurevenementen op de school en maakt op die manier een verbinding tussen aanbieders van sport en cultuur en het onderwijs. 

Combifuncties Onderwijs legt sinds 2013 een sterke verbinding met de Gezonde School en de doorlopende leerlijnen als onderdeel van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl. De organisatie richt zich op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Combifuncties Onderwijs heeft ook een nieuwsbrief, waarmee het combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en andere geïnteresseerden op de hoogte houdt. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze link

Delen:

javhide.com sexsut.com